Försäkringar

På den här sidan hittar du information om hur du gör en skadeanmälan. Här hittar du också information om patientförsäkring och vad det innebär.

Olycksfallsförsäkring för grupper inom kommunens ansvarsområde

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vissa grupper är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga den ordinarie tid den försäkrade deltar i en verksamhet. Detta gäller studenter inom Komvux och Särvux samt personer i arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder. Skolelever, barn i barnomsorg och deltagare på dagcenter/daglig sysselsättning är försäkrade dygnet runt.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Anmäl olycksfallsskada

Olycksfallsskada som inträffat från och med 1 januari 2022 anmäls till Protector via Protector försäkring webbplats Länk till annan webbplats. eller via telefon 08-410 637 00.

Olycksfallsskada som inträffat tidigare än 1 januari 2022 anmäls till Länsförsäkringar Jönköping, telefon 036-19 90 30. Uppge försäkringsnummer: 234 44 53.

Du måste ha uppsökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål för att få rätt till ersättning.

Under mer information längst ner på sidan hittar du aktuellt års och tidigare års försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

För att anmäla patientskada:

Fyll i skadeanmälningsblanketten Patientskada som ligger längst ner på sidan under mer information och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Skadeståndsanspråk

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Värnamo kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten? Då kan du ställa skadeståndsanspråk mot kommunen.

Mer information om vad som gäller och hur du gör hittar du på sidan Skadeståndsanspråk.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 mars 2024