Medborgarundersökning, SCB

Dina åsikter om kommunen är viktiga. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna.

Varför gör vi en medborgarundersökning?

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Värnamo kommun har deltagit i undersökningen 2012, 2015, 2016, 2017, 2019 och 2021.

Medborgarundersökningen 2021

Sammanlagt svarade 458 invånare på vad de tycker om Värnamo som en plats att leva och bo på, hur de upplever kommunens verksamheter samt möjlighet till inflytande.

Vem har svarat?

Ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och svarsfrekvensen blev 38 procent. Av de som svarat på enkäten bor 58 procent i centralorten, 19 procent bor i annan tätort i kommunen och 23 procent bor utanför tätort. 81 procent har bott i kommunen i 11 år eller mer och 19 procent har bott under 10 år i kommunen.

Kommunen är en bra plats att leva i

De områden som fått höga betyg är till exempel platsen att leva och bo på, möjligheten att ha arbete inom rimligt avstånd, tillgång till kommunal service utanför centralort, bibliotekens utbud, lekplatser och parker, räddnings-tjänsten och hämtning av hushållsavfall. Boende och boendemiljö får generellt höga betyg.

93 procent av de som svarat på enkäten tycker Värnamo kommun är en bra plats att leva och bo på, 87 procent tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter bra. 96 procent känner sig trygga där de bor när det är ljust ute och under dygnets mörka timmar känner sig 71 procent trygga där de bor.

Bibliotekens utbud och Räddningstjänsten får också höga betyg, 96 procent tycker biblioteken har ett bra utbud och 98 procent har förtroende för Räddningstjänsten.

Upplevelse av att inte kunna påverka politiska beslut

Områden med lägre betyg är bland annat påverkansmöjligheter av politiska beslut, transparensen i hur politiska beslut fattas, utbudet av laddstationer och möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter.

74 procent av de som svarat på enkäten upplever att kommunens politiker inte är lyhörda till invånarnas tankar och idéer.

75 procent tycker att det inte finns möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter och 72 procent tycker utbudet av laddstationer är för dåligt.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022