Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför företagsklimat

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Företagsklimat 2018: Företagarna nöjda med kommunens service

Det är sjunde gången SKR gör en så kallad öppen jämförelse av hur nöjda företagare är med kommunernas service och hur effektiv myndighetsutövningen är. Det utmynnar i ett NKI-värde (NKI: nöjd kund-index). Värnamo hamnar på NKI 76, vilket är samma som de senaste två åren och något högre än genomsnittet för de 188 kommuner som medverkade 2019.

Förutom ovanstående övergripande nöjdhetsindex redovisas företagarnas upplevelse avseende myndighetsområdena brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Bemötandet mäts såväl totalt som för följande parametrar; effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet.

Läs mer om öppna jämförelser: Företagsklimat på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-06-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?



Synpunkter