Svärmande bin

Binas svärmande sker i samband med vårens och sommarens värme, då de söker en ny plats att bosätta sig och föröka sig. Genom att snabbt kontakta en biodlare kan svärmen fångas in innan de hinner etablera sig på en ny plats.

Bisvärmar kan vara obehagliga både för människor i allmänhet och särskilt för allergiker. De kan också vara besvärliga för husägare om de inte fångas in i tid. Bin kan svärma på platser som husväggar, skorstenar, staketstolpar eller grenar.

När vår – och sommarvärmen kommer, ökar binas benägenhet att svärma. Det innebär att en stor grupp bin, inklusive drottningen, lämnar sin befintliga bikupa för att bilda en ny koloni. Detta sker vanligtvis när kupan har blivit för trång, vilket ofta händer under vår- och sommarvärmen när binas population ökar.

Det kan vara skrämmande att stöta på en bisvärm, och de kan orsaka problem för husägare. För att hantera detta har biodlarna en svärmtelefon som du kan ringa om du upptäcker eller har problem med en bisvärm som behöver fångas in.

Kontakta en svärmfångare

Om du upptäcker en bisvärm nära ditt hem som du vill få bort, kan du ringa biodlarnas svärmtelefon på 0766-86 07 01. Ange postnumret där bisvärmen finns, så blir du vidarekopplad till en lokal svärmfångare.

På Biodlarnas webbplats kan du läsa mer om svärmtelefonen. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 18 juni 2024