Djur och tillstånd

Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd behövs för:

  • Nötkreatur, häst, får, get och svin
  • Fler än fem fjäderfän som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • Ormar

Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende. Tillståndet kan återkallas om du inte uppfyller föreskrivna krav eller om djurhållningen orsakar störning för omgivningen. Du ansöker om tillstånd för djurhållning genom att skicka in en blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För ansökan om andra djur än höns kontaktar du oss på 0370-37 70 00.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en fast avgift för handläggning av ansökan, läs mer på sidan Taxor och avgifter. Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för höns

Du ansöker om tillstånd för höns genom att skicka in en blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om tillstånd för höns på sidan Höns och andra fjäderfän.

Mer information om djurhållning och lantbruk

Du läsa mer om djurhållning och lantbruk i Värnamo kommun på sidan Lantbruk. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 februari 2024