Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Adresser och namnsättning

Namn på våra gator, vägar, kvarter, större parker, rondeller med mera, beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från en namngrupp.

Detta görs oftast i samband med att en detaljplan upprättas för ett område som ska bebyggas.

Gatunumreringen och tillsättande av belägenhetsadresser, det vill säga adresser på landsbygden, beslutas av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegation från samhällsbyggnadsnämnden.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022