Brandskydd

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos förbränningsanordningen som kan innebära risker för brand.
Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete
Du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är skyldig att arbeta systematiskt med brandskyddsarbete.
Brandvarnare
De flesta som omkommer i bränder gör det sovandes. Sedan 1999 finns det därför krav i byggreglerna på att brandvarnare skall installeras i alla nybyggda bostäder.
Elda utomhus
Det är alltid du som tänder en eld som är ansvarig, så se till att du alltid kan släcka elden om något går snett. Det är ofta eldningsförbud vid torra perioder.
Explosiv vara
Vissa varor kräver tillstånd för försäljning och förvaring som till exempel fyrverkerier och sprängmedel. Dessa måste du ansöka om till kommunen.
Fyrverkerier
Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa och skjuta raketer. För att skjuta raketer i Värnamo kommun kan du dessutom behöva söka tillstånd från polisen.
Tillfällig övernattning
Räddningstjänsten vill ha information om det genomförs övernattningar i lokaler som normalt sett inte är avsedda för övernattning. Anmälan gör du via e-tjänst på denna sida.

Brandskydd

Många bostadsbränder är relaterade till skorstenar och eldstäder. Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar bort, vilket minskar risken för skorstensbrand och att skadeverkan vid en skorstensbrand minimeras. Sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Kontroll och regler

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats.. Sotningsverksamheten består av två delar, den ena är sotning/rengöring och den andra är brandskyddskontroll.

Sotare

Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Värnamo kommun upphandlar sotning av Sotning och ventilation i Småland AB Länk till annan webbplats.

Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska sotas, utom anordningar som endast kan eldas med gas. Alla förbränningsanordningar som ska sotas ska också kontrolleras.

Information och regler hittar du på sidorna:

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Du kan själv välja någon annan sotare. Du måste då ansöka om dispens.

Information och ansökan om dispens hittar du på sidorna:

Tillfällig övernattning

Du måste ha fastighetsägarens tillstånd när en lokal ska användas till övernattningar eller arrangemang för allmänheten. Vid tillfällig övernattning ska du alltid göra en anmälan till räddnings­tjänsten i god tid innan.

Du hittar mer information om anmälan, regler och krav på sidan Tillfällig övernattning.

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är skyldig att arbeta systematiskt med brandskyddsarbete. Beroende på din verksamhets omfattning så kan du också vara skyldig att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till räddningstjänsten.

Du hittar mer information om skriftlig redogörelse på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 14 juli 2022