Explosiv vara

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som handlägger tillståndsgivning av explosiva varor medan samhällbyggnadsförvaltningen handlägger tillståndsgivning av brandfarliga varor.

Lagens och förordningens syfte är att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022