Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos förbränningsanordningen som kan innebära risker för brand.

Om anläggningen har andra brister eller fel ska även detta påtalas. Alla förbränningsanordningar som ska sotas ska också kontrolleras.

Vem utför brandskyddskontrollen?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är upphandlad av Värnamo kommun. Brandskyddskontrollanten håller reda på hur ofta kontrollen ska göras och kontaktar dig när det är dags. Efter kontrollen ska du få dokumentation om vad som kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Vad kontrolleras?

Den enskilda anläggningens funktion och egenskaper kontrolleras ur brandskyddssynpunkt så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Följande faktorer ska kontrolleras:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men kan behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor. Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.

Vad kostar brandskyddskontrollen?

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutar om taxan (priset) för kontrollen. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Hur ofta ska anläggningen kontrolleras?

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska kontrolleras (frister).

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022