Elda utomhus

Det finns stora risker med eldning. En eld sprider sig snabbare än du tror. På denna sida hittar du information om eldningsförbud, vad du bör tänka på när du eldar utomhus och länkar till andra webbplatser med information.

Nya EU-regler påverkar inte de lokala reglerna

1 januari 2024 kom en ny EU-regel om trädgårdsavfall. Vi har gjort tolkningen att du får elda i din egen trädgård så länge det inte stör din omgivning.

Vi följer utvecklingen kring de nya EU-reglerna och uppdaterar informationen här på sidan om något skulle ändras.

Hur påverkar de nya EU-reglerna mig?

Det behövs ingen dispensansökan från privatpersoner som eldar sitt trädgårdsavfall hemma på tomten. Du får elda, förutsatt att du inte stör omgivningen.

Men tänk på att när du eldar trädgårdsavfall i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet.

Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att kompostera det på tomten. På så sätt krävs inga transporter och materialet blir till jord som du kan använda i din trädgård. Om du inte har möjlighet att kompostera kan du i stället köra det till återvinningen.

Det finns inget generellt förbud mot eldning inom detaljplanerat område, men risken för störningar är oftast mycket större här. Du får elda, förutsatt att du inte stör omgivningen.

Dispens från kommunen

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Om du ska elda i ett offentligt sammanhang krävs dispens.

Ansök om dispens genom att ringa Kontaktcenter, 0370-37 70 00 och uppge information om mängden trädgårdsavfall som ska eldas, tid och plats.

Tillstånd hos Polisen

Tänk på att du även kan behöva anmäla eller söka tillstånd från polisen för att anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

Du hittar mer information om att anordna arrangemang på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ska du elda ett större bål, och det inte är i ett offentligt sammanhang, räcker det med att du meddelar Räddningstjänsten via vår e-tjänst "Anmälan om eldning".

Att tänka på vid eldning utomhus

  • Det är alltid du som tänder en eld som är ansvarig för den.
  • Det är aldrig tillåtet att elda avfall såsom rivningsvirke, plast, kartong eller liknande. Detta ska lämnas till en återvinningsstation.
  • Din eldning får inte besvära människor, djur eller miljön. Den får inte heller orsaka någon egendomsskada.
  • Värnamo kommun avråder från att bränna fjolårsgräs och rekommenderar att du komposterar det i stället eller tar det till någon återvinningsstation.

Läs mer om riktlinjer för vad du ska tänka på om du ska elda utomhus på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Eldningsförbud kan utlysas av kommunen eller länsstyrelsen beroende på brandriskprognosen. Detta görs för att skydda skog och mark från brand.

Du kan få reda på aktuell brandriskprognos och om det är utlyst eldningsförbud genom:

Tillstånd för eldning

Räddningstjänsten vill gärna veta när du ska elda ett större bål, från fem kubik eller mer. Du anmäler det via e-tjänsten nedan. Vi får på så sätt en samlad bild om vilka eldningar som sker i olika områden vid olika tidpunkter.

Tänk på att det kan krävas tillstånd från Polisen för att anordna till exempel valborgsmässoeld.

Mer information om olika tillstånd hittar du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 april 2024