Energi

Energirådgivning
Spara energi, solkraft, vindkraft, elnät
Spara energi
Här hittar du tips om hur du kan spara energi.
Solkraft
I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för att använda solenergi som uppvärmning. Hitta ditt hus på solkartan och se hur mycket energi du kan få med solceller på ditt hustak.
Vindkraft
Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i arbetet med att ställa om energisystemet.
Elnät
Det är Värnamo Elnät AB som ser till att du som bor i Värnamo tätort samt Hörle, Fryele och Åminne får el levererad till din bostad.

Energifrågan har flera dimensioner. För dig kanske energi främst är en ekonomisk fråga, men i ett vidare perspekti energi självklart också en miljöfråga.

Senast ändrad 06 maj 2024