Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Energi

Spara energi
Här hittar du tips om hur du kan spara energi.
Solkraft
I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för att använda solenergi som uppvärmning. Hitta ditt hus på solkartan och se hur mycket energi du kan få med solceller på ditt hustak.
Vindkraft
Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i arbetet med att ställa om energisystemet.
Elnät
Det är Värnamo Elnät AB som ser till att du som bor i Värnamo tätort samt Hörle, Fryele och Åminne får el levererad till din bostad.

Energi

Energifrågan har flera dimensioner. För dig kanske energi främst är en ekonomisk fråga, men i ett vidare perspekti energi självklart också en miljöfråga.

Vår energirådgivare ger dig gärna tips och råd i frågor om energi, om olika värmesystem och vilka alternativa lösningar som kan passa dig.

Energirådgivning

Värnamo kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning. Energirådgivaren förmedlar även kontakter mellan större företag och konsulter. Genom olika informationskampanjer hoppas vi att energi­behovet ska minska, dels genom effektivare system och dels genom ett klokare konsumtionsbeteende.

Under Mer information på den här sidan hittar du också länkar och foldrar med information och tips från Energimyndigheten.

Uppvärmning

Många hushåll värms upp med el, men det finns många alternativ. I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för miljövänlig uppvärmning. Exempel på förnyelsebar energi är sol, vind, vatten och biobränsle som alla är bra alternativ eller komplement till traditionella system.

Vilket system passar dig?

Det finns många saker att ta hänsyn till innan du byter uppvärmning i fastigheten. Värmesystemet måste anpassas efter dig och dina önskemål. Så vem är du? Det är det första du bör fråga dig innan du bestämmer dig för vilket värmesystem du ska ha. Också fastighetens storlek, utformning och planlösning påverkar och begränsar dina valmöjligheter.

Anpassa fastigheten till det nya systemet

Om du funderar på att byta upp­värmning i din fastighet är det viktigt att tänka på att fastigheten är ett system. Ändrar man till exempel från vedeldning till värmepump kan ventilationen påverkas. Det finns också risk för frostsprängningar i murstocken när den inte längre används. En huv behöver då monteras för att undvika att regn kommer ner i den.

Senast ändrad 11 maj 2022