Solkraft

I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för att använda solenergi som uppvärmning. Hitta ditt hus på solkartan och se hur mycket energi du kan få med solceller på ditt hustak.

Solkartan

På solkartan ser du lätt hur stor produktion av solenergi som är möjligt att få på din fastighet. Tänk på att detta endast är en uppskattning och att verkligt utfall kan variera.

Tänk på hur omgivningarna ser ut, finns det träd eller liknande på grannfastigheten som kan skugga solcellerna? Då är detta något du måste ta hänsyn till.

Är du intresserad av att veta mer om solceller? Hör gärna av dig till vår energi- och klimatrådgivare. Du hittar också mer information i Energimyndighetens folder Producera din egen el med solceller Pdf, 2 MB..

Måste jag ha bygglov?

Det kan krävas bygglov när du vill installera solceller. Huvudregeln är att du inte behöver bygglov när du installerar solpanelerna i takets lutning.

På sidan solceller, solfångare får du veta mer om vad som gäller, samt hur du ansöker om bygglov.  

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 november 2023