Boendemiljö

Fukt och mögel
Här hittar du information om hur du kan förebygga fuktskador och angrepp av mögel.
Klagomål på boendemiljön
Problem med boendemiljön kan orsakas av många saker. Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Om du inte får hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta oss och få en bedömning.
Buller
Det kan vara väldigt olika från person till person vad som upplevs som buller. Genom ett aktivt och förebyggande arbete minskar vi risken för att närboende blir störda av buller från verksamheter.
Radon
Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.
Störande lukter
Störande lukt inomhus kan ha många orsaker. Här får du tips på hur du kan förebygga och åtgärda störande lukter.
Ventilation
Bra ventilation i din bostad är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Även för byggnaden i sig är ventilationen viktig.
Temperatur och drag
Tillfredsställande värme är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Helst bör temperaturen ligga inom intervallet 20-24ºC då detta intervall uppfattas som acceptabelt av de flesta människor.
Luften utomhus
Alla kan medverka till en bättre luftkvalitet. Du kan också vara med och förbättra luften utomhus genom att minska utsläppen när du använder bilen.

Senast ändrad 26 juni 2024