Störande lukter

Störande lukt inomhus kan ha många orsaker. Här får du tips på hur du kan förebygga och åtgärda störande lukter.

Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in i bostaden från grannar, trapphus eller restauranger i närheten. Även skador beroende på fukt och mögel kan ge upphov till dålig lukt i inomhusmiljön.

Förebygg och åtgärda

För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du alltid hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler eller andra otätheter i huset.

Om du upplever problem med dålig lukt i din bostad, kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Får du ingen hjälp, eller om problemen kvarstår kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen som tar ställning till om krav på utredning och eventuell åtgärd ska ställas.

Anmäl ditt klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Läs mer information om hur du anmäler på sidan Klagomål på boendemiljön.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 december 2022