Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Den som äger fastigheten eller verksamheten ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Radon från dricksvatten

Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Om du har en egen dricksvattenbrunn och vill kontrollera radonhalten i denna kan du ta ett vattenprov.

På sidan Radon från dricksvatten kan du läsa om gränsvärden för radon och hur provtagning av dricksvatten går till 

Radonmätning i småhus

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Det går inte att beställa dosor genom Värnamo kommun. Ackreditering av mätlaboratorier i Sverige hanteras av den svenska myndigheten SWEDAC. På deras webbplats finns aktuella uppgifter om de mätlaboratorier som är ackrediterade av dem för radonmätning av luft.

Du kan få rabatterat pris på mätningen hos Radonova om du uppger att du vill registreras på Värnamo kommuns kundnummer. I gengäld skickas en kopia av mätprotokollet till kommunen där det sparas som en offentlig handling.

Swedac webbplats Länk till annan webbplats.

Radonova webbplats Länk till annan webbplats.

Radonbidrag

När du ska åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 så kan du söka radonbidrag. Läs mer om villkoren för radonbidrag på Boverkets webbplats.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärda höga radonhalter

Om du behöver hjälp med att åtgärda höga radonhalter kan du anlita en konsult som är specialiserad på radon. De kan undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder. På Svensk Radonförenings hemsida finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Svensk radonförening webbplats Länk till annan webbplats.

Du som bor i lägenhet

Bor du i en lägenhet och har frågor om radon ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om mätningen ska göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. Det är också viktigt att du håller ventilationsdonen i din bostad öppna.

Markradon i kommunen

Karta över riskområden för markradon. Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 mars 2023