Radon från dricksvatten

Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt, särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. Risken är lägre att radonhalten är hög i en grävd brunn. Om du har en egen dricksvattenbrunn och vill kontrollera radonhalten i denna kan du ta ett vattenprov.

Gränsvärden för radon i dricksvatten

När vatten som innehåller radon används i hushållet (matlagning, disk, dusch med mera) avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1 000 Bq/l kan radon som avgår från vattnet till luften ge en radonhalt på ca 100 Bq/m3 i luften.

Det är inte bra att dricka vatten med höga radonhalter och Livsmedelsverket har därför angett gränsvärden för radon i allmänt dricksvatten: 

  • 100 Bq/l - tjänligt med anmärkning 
  • 1 000 Bq/l - otjänligt.

I enskilda brunnar bör dricksvattnets radonhalt enligt Socialstyrelsen understiga 1000 Bq/l.

Provtagning

I Värnamo kommun gäller att om du har en borrad dricksvattenbrunn och bor året runt på det ställe där brunnen finns så kan du få ett radonprov gratis. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för information om hur du går till väga.

Alla analyssvar från provtagning som görs genom kommunen är offentliga handlingar och sparas på kommunen.

Du kan också själv kontakta ett laboratorium som utför radonanalyser. Skulle provet visa på höga radonhalter finns det effektiva radonavskiljare för att sänka radonhalten i vattnet.

Läs mer om mätningar av radon i dricksvatten på sidan eget dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

I alla kommunala vattentäkter i Värnamo kommun har radonhalten kontrollerats. Halten radon är lägre än 100 Bq/l i samtliga vattentäkter.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022