Klagomål på boendemiljön

Problem med boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt, mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Om du inte får hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta oss och få en bedömning. Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. De ska kunna visa att verksamheten sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

 • Är du hyresgäst är det din hyresvärd som du ska vända dig till i första hand.
 • För en bostadsrätt vänder du dig till styrelsen för föreningen.
 • Har du ett eget hus är du själv ansvarig för din boendemiljö.

Du har också ett ansvar att sköta din bostad på ett ansvarsfullt sätt och se till att det inte blir problem i din egen bostad eller för dina grannar.

Anmäl ditt klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen

Det gör du genom att fylla i vår e-tjänst.

Det går också bra att ringa till samhällsbyggnadsförvaltningen via kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00.

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål och utredningarna är alltid opartiska och objektiva.

Ärenden som vi inte handlägger

 • Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition).
 • Vilda djur som till exempel kråkor och duvor - kontakta din fastighetsägare.
 • Röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare, trapphus och förråd.
 • Slitage, boendestandard och frågor om ersättning eller nedsättning av hyran - kontakta hyresgästföreningen eller hyresnämnden.
 • Klagomål på störningar som är tillfälliga eller som har upphört.
 • Klagomål som skickas in innan en planerad flytt.

Tänk på att om du lämnar in ett klagomål blir det en allmän handling, eftersom kommunen är en myndighet. De personuppgifter du lämnat kommer att behandlas i vårt datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss.

Din anmälan kan lämnas anonymt men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål inte kan handläggas.

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den verksamhet som utpekas som störande eller fastighetsägaren för att få deras synpunkter och förslag på eventuella åtgärder. Din anmälan skickas med som en bilaga i brevet. Oftast får verksamheten två veckor på sig att svara. Därefter gör vi en bedömning och du som har lämnat in klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter.

Beroende på vad klagomålet handlar om kan det behövas göra en inspektion hemma hos dig.

 • Om vi bedömer att det finns risk för olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen gör åtgärder eller utredningar. Den handläggningen debiteras fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för.
 • Om vi bedömer att det inte finns någon risk för olägenhet avslutas ärendet.

Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 oktober 2022