Ventilation

Bra ventilation i din bostad är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Även för byggnaden i sig är ventilationen viktig.

Genom god ventilation leds fukt och föroreningar bort från inomhusluften och bostaden tillförs ny luft.

Fukt och vädring

Luften tillförs fukt från matlagning, tork av tvätt, duschning med mera. En familj på fyra personer alstrar ungefär tolv liter vatten på ett dygn. Om denna fukt inte vädras bort kan den orsaka växt av mikroorganismer som kvalster och mögel.

Hygienartiklar, bygg- och inredningsmaterial med mera avger ständigt kemiska ämnen och aktiviteter som städning och bäddning tillför luften partiklar. Allt detta behöver vädras bort för att inte ge upphov till besvär hos känsliga personer.

Tillsyn

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan samhällsbyggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kommunen kan också ingripa med stöd av Miljöbalken om det föreligger "olägenhet för människors hälsa". Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.

Den möjlighet som tidigare funnits att få lokal behörighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i kommunen har nu upphört.

Obligatorisk ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat behöver ventilationssystem kontrolleras.

Läs mer om funktionskontroll, besiktning och ansvarsfördelning för ventilationskontroll på sidan Obligatorisk ventilationskontroll

Anmäl ditt klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Läs mer information om hur du anmäler på sidan Klagomål på boendemiljön.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 februari 2023