Luften utomhus

Alla kan medverka till en bättre luftkvalitet. Du kan också vara med och förbättra luften utomhus genom att minska utsläppen när du använder bilen.

Tips på hur du förbättrar luftkvaliteten i Värnamo

Det bästa du kan göra för att förbättra luftkvaliteten är att inte åka bil om du ska ta dig korta sträckor och istället gå, cykla eller åka kollektivt. Om du väljer att ta bilen tänk på följande:

  • Använd motorvärmare.
  • Använd dubbfria vinterdäck.
  • Håll hastighetsgränserna.
  • Använd så hög växel som möjligt. Det ger lägre bränsleförbrukning.
  • Kör mjukt. Undvik kraftiga inbromsningar och accelerationer.
  • Kör lätt. Undvik att köra runt med tom takbox eller tungt extragods i bilen.
  • Ha välpumpade däck.
  • Undvik luftkonditionering.

Tomgångskörning - högst en minut

Du får inte ha din bil på tomgång längre än en minut, det står i Värnamos lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Kom ihåg att även uppvärmning räknas som tomgång. Tidsbegränsningen gäller inte i bilköer eller för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Luftföroreningar, miljökvalitetsnormer och läget i Värnamo

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen beslutat om miljökvalitetsnormer som anger de högsta halter av vissa luftföroreningar som människor eller miljö får utsättas för.

Kontroll av luftkvaliteten görs i samarbete med Jönköpings läns luftvårdsförbund. Resultatet från beräkningarna visade att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och bensen klarades vid senaste mätningen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 april 2023