Vedeldning

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Här kan du hitta råd och information om vedeldning.

Det finns många eldstäder installerade i Värnamo som är av varierande ålder och kvalitet. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt. Vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa men också för klimatet.

Vid vedeldning bildas hälsoskadliga luftföroreningar. Vissa av ämnena kan ge negativa effekter på andningsvägarna och hjärtkärlsystemet, det finns även ämnen som är
cancerframkallande. Särskilt känsliga för dessa utsläpp är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Genom att elda på rätt sätt minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar.

Råd till dig som eldar med ved

  • Sota regelbundet
  • Förvara veden inomhus en tid innan den används
  • Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent.
  • Elda med tillräcklig lufttillförsel, undvik pyreldning
  • Kontrollera röken, den avslöjar om du eldar rätt
  • Följ alltid bruksanvisningen för din kamin.
  • Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Problem med luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning förekommer.
  • Undvik eldning när väderleken är sådan att röken slår ner på grannens tomt.

Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Eldning i tätort

I tätort bör braskaminer enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem. Begreppet trivseleldning har av miljööverdomstolen definierats som eldning högst två gånger per vecka, högst fyra timmar per gång och inte alls på sommaren (1 maj – 30 september).

Om eldningen blir störande

Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Undvik att störa dina grannar genom att exempelvis se efter vartåt vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt.

Om du är störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen. Om problemen fortfarande kvarstår kan du anmäla ditt ärende till samhällsbyggnadsförvaltningen via e-tjänst nedan. Tänk på att din anmälan blir en allmän handling. Vill du vara anonym, ring kontaktktcenter som hjälper dig vidare i ärendet.

När samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in anmälan skickas ett brev till fastighetsägaren som utpekats som störande för att få deras synpunkter. Om samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen gör åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ställa krav på hur eldningen ska gå till. Du kan till och med förbjudas att elda om inte utsläppen minskar.

Lämna klagomål på boendemiljö

Anmäl ändring av eldstad och rökkanal

Kontakta kommunen innan du gör några åtgärder som har med eldstad, rökkanal eller skorsten att göra. Som regel måste du göra en bygganmälan vid ändringar i eldstad eller rökkanal.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 mars 2023