Värmepump

Här hittar du information om vilka regler det gäller för installation av värmepump och hur du anmäler en installation.

Värme kan utvinnas ur berg, jord, vatten eller luft. Värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier och köldbärarvätskor som vid läckage kan vara skadligt för miljön.

Innan en värmepump installeras måste du ha fått tillstånd eller gjort en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Värmepumpanläggning för utvinning av värme ur berg, jord, ytvatten eller grundvatten måste anmälas till samhällsbyggnads-nämnden innan installationen påbörjas.

Observera att det krävs tillstånd inom vattenskyddsområde.

Du som bor nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att lämna in grannyttran vid installation av till exempel bergvärme Länk till annan webbplats. eller sjövärme Länk till annan webbplats..

Värmepumpar som kräver tillstånd

Inom kommunalt vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för värmepumpanläggning. Det gäller inte för luftvärmepump. Då gäller att du måste ha ett skriftligt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden innan arbetet med anläggningen får påbörjas. För bergvärme inom vattenskyddsområde ges inget tillstånd.

För ytjordvärme inom yttre vattenskyddsområde finns det möjlighet att få tillstånd. Inom inre skyddsområde ges enligt kommunens riktlinjer inte tillstånd till berg- eller ytjordvärme.

Luftvärmepumpar

För installation av luftvärmepump krävs inte någon anmälan, men det är viktigt att du placerar luftvärmepumpen så att dina grannar inte utsätts för buller. Du har ansvar för att undersöka och vid behov vidta nödvändiga åtgärder om dina grannar störs av buller från luftvärmepumpen.

Miljösanktionsavgift

Vid vissa brott är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma en särskild miljösanktionsavgift. Det är en administrativ avgift som ska betalas av verksamhetsutövaren om denna inte följer vissa föreskrifter, till exempel påbörja en verksamhet utan att söka tillstånd eller göra anmälan. Förordningen om miljösanktionsavgifter beskriver de gärningar för vilka miljösanktionsavgift ska betalas och vilka belopp som ska debiteras.

För värmepumpar gäller:

  1. att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd - 3 000 kronor
  2. att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig - 1 000 kronor.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 mars 2024