Oljecisterner

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. Här hittar du regler och föreskrifter för oljecister.

Det är du som äger en cistern, till exempel en villaoljetank eller farmartank, som är ansvarig för att hantering och lagring sker på rätt sätt.

Regler och föreskrifter

Sprängämnesinspektionen har föreskrifter som gäller cisterner och rörledningar. Länk till annan webbplats. Sprängämnesinspektionen ingår numera i Räddningsverket.

Installation av cistern

Om du planerar att installera en cistern ska du kontakta kommunen i god tid för att få mer information.

Förvaring och kontroll

Det är svårt att själv se i vilken kondition en cistern är. Läckage kan ge stora skador som betyder stora saneringskostnader. Det är samhällsbyggnads­förvaltningens uppgift att se till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs.

Om du upptäcker att en cistern läcker ska du genast kontakta kommunen.

Du som äger en cistern för olja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller:

 • installationskontroll
 • revisionskontroll
 • återkommande kontroll.

Återkommande kontroll

För cisterner som har en volym på över en kubikmeter är det krav på åter­kommande kontroll. Du ska då kontakta ett ackrediterat företag. När kontrollen är genomförd ska du skicka en kopia på kontrollrapporten till kommunen. Undantaget är om din cistern står inomhus och inte inom ett vattenskyddsområde: då behöver du inte skicka in rapporten, men du måste kunna visa den på begäran.

Du måste låta kontrollera en cistern och tillhörande rörledningar var tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som är intervallet sex år. För cisterner inom vattenskyddsområde är intervallet tre eller sex år.

Regler för cisterner

Här hittar du regler för cisterner på 1-10 kubikmeter för eldningsolja, diesel och spillolja:

 1. Cistern i byggnad
  Rostangreppen kommer ofta inifrån och rörledningar i golv kan läcka. Om rörledningarna friläggs är det lättare att kontrollera skicket på dem. Går det inte att komma åt alla sidor på din cistern är det hårdare krav för kontroller. Cisternen räknas då som en cistern i mark även om den ligger inomhus. Samma sak gäller när rörledningarna inte är synliga.

 2. Cistern utomhus
  Hit räknas även gårdscisterner och farmartankar. Cisterner utomhus får endast flyttas då de är tömda och rengjorda.

 3. Cistern i mark
  För cisterner i mark är det alltid krav på återkommande kontroller.

 4. Cistern inom vattenskyddsområde
  Om cisternen ligger inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler. Dessa cisterner måste ha ett extra skydd, till exempel vara invallade eller dubbel­mantlade. Det är dessutom krav på återkommande kontroller. Under Mer information på den här sidan hittar du föreskrifter och kartor över vattenkyddsområden i Värnamo kommun.

När cistern ska tas ur bruk

Anmäl att din oljecistern ska tas ur bruk Länk till annan webbplats..

När du ska sluta använda din cistern ska du alltid anmäla det till kommunen. Det här gäller för alla sorts cisterner.

Cistern och rörledning måste tömmas och rengöras när den inte längre används. Sedan ska den flyttas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du även tar bort påfyllningsrör, avluftningsledning samt märkning och skyltning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 februari 2022