Buller

Det kan vara väldigt olika från person till person vad som upplevs som buller. Genom ett aktivt och förebyggande arbete minskar vi risken för att närboende blir störda av buller från verksamheter.

Buller är ljud som upplevs som störande. Buller behöver inte vara ett speciellt kraftigt ljud. Det kan till exempel vara ett lågfrekvent ljud som vi knappt uppfattar förrän det försvinner.

Buller utomhus

Vid bedömningar om hur mycket buller verksamheter får orsaka utgår Värnamo kommun från Naturvårdsverkets vägledningar. Naturvårdsverkets vägledningar omfattar buller utomhus från bland annat byggplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnväg.

På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledningar för buller utomhus. Länk till annan webbplats.

Buller inomhus

Vid bedömningar hur mycket buller verksamheter får orsaka inne i bostäder utgår Värnamo kommun från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma risk för olägenhet.

Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda och anges både för ekvivalent och maximalt buller. För ekvivalent buller ligger riktvärdet på 30 dBA och för maximalt buller på 45 dBA.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns allmänna råd om buller inomhus. Länk till annan webbplats.

Vad händer om någon klagar på min verksamhet?

Du som har en verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om någon störs av buller från din verksamhet kan du bli skyldig att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar. Du kan också behöva genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Anmäl ditt klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Läs mer information om hur du anmäler på sidan Klagomål på boendemiljön.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 december 2022