Fukt och mögel

Här hittar du information om hur du kan förebygga fuktskador och angrepp av mögel.

Fukt

Fukt är en av de största orsakerna till mögel, bakterier och kvalster i byggnader.

Det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus får problem som till exempel irritation av huden och slemhinnor i luftvägarna och ögonen, eller en känsla av andnöd och hosta. Det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga.

Du kan minska risken för fuktskador, angrepp av mögel och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar, hålla ventilerna öppna och rengöra dem ofta.

Mögel

Mögel är svårt att mäta. Har du en yta som är angripen av mögel kan prover tas för att se vilken typ av mögel det är. Äger du din bostad kan du vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur man bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Anmäl ditt klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att åtgärda problemet innan en anmälan skickas in till oss. Läs mer information om hur du anmäler på sidan Klagomål på boendemiljön.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 juni 2024