Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är skyldig att arbeta systematiskt med brandskyddsarbete. 

Du måste alltid kunna visa upp hur du arbetar med brandskydd för räddningstjänsten vid tillsyn.

Beroende på din verksamhets omfattning så kan du också vara skyldig att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till räddningstjänsten. Det finns ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete som beskriver hur du kan arbeta.

Kortfattat ska ditt arbete innehålla en övergripande plan för hur din verksamhet eller fastighet ska undvika och hantera bränder. Alla kontroller, regler, beslut med mera ska bokföras och kunna redovisas vid en eventuell tillsyn av räddningstjänsten. Det är väldigt viktigt att du har ett fungerande arbete för att utföra egenkontroller på din verksamhet.

Utbildning i brandskydd finns på sidan SBA - systematiskt brandskyddsarbete.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022