Annan behörig sotare

Här hittar du information om hur du ansöker om en annan behörig sotare.

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs. Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Sotning och ventilation i Småland AB.

Om du vill att någon annan ska sota din fastighet kan du ansöka om dispens för detta.

För dig som har en fastighet inom Värnamo kommun gäller följande för annan behörig sotare:

  1. Dispensen gäller för din fastighet.
  2. Rengöring/sotning ska genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Detta innebär att sotningsobjektet man söker för måste vara godkänt vid en brandskyddskontroll, som är utförd inom de kontrollfrister som är bestämda enligt MSBFS 2014:6. Alternativt gäller även installationsbesiktning (enligt Boverkets byggregler) vid nybyggnation.
  3. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag och så vidare.
  4. Fastigheten ska rengöras/sotas inom de intervaller som fastställts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  5. Sotningarna ska journalföras, använd Värnamo kommuns sotningsjournal Länk till annan webbplats.
  6. Räddningstjänsten ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av MSB. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan vi återkalla dispensen.
  7. Dispensen gäller tillsvidare men kan, om det finns anledning, upphävas.
  8. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett dispensregister hos oss.
  9. Dispensbeslutet meddelar vi dig som söker samt sotningsentreprenören.

Återkalla beviljad egensotning

Har du som fastighetsägare ett beslut om beviljad egensotning, där du låter en annan behörig entreprenör rengöra, och vill återkalla beslutet? Då behöver du fylla i e-tjänst nedan.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 april 2024