Sota själv

Här kan du ansöka om att få sota själv och vilka regler som du behöver följa.

För att få sota själv gäller vissa regler

För dig som har en fastighet inom Värnamo kommun gäller följande för att få sota själv:

 1. Du ansöker om dispens att sota själv via "Ansök om dispens att sota själv".
 2. Dispens att sota själv får du för den egna fastigheten om du har den kompetens som krävs.
 3. Kompetensen att sota själv kan du styrka med ett intyg på att du gått kurs i egensotning eller annan likvärdig kompetens. Kurser i egensotning ges exempelvis av olika studieförbund och av Brandskyddsföreningen.
 4. Du ska ha fysisk förmåga att arbeta på tak och ha utrustning som är anpassad till rengöring/sotning så att den kan genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.
 5. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag och så vidare.
 6. Du ska rengöra/sota fastigheten inom de intervaller som fastställts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 7. Du ska journalföra dina genomförda sotningar, använd då Värnamo kommuns sotningsjournal. Länk till annan webbplats.
 8. Räddningstjänsten ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av MSB. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan vi återkalla din dispens.
 9. Dispensen gäller tillsvidare men kan, om det finns anledning, upphävas.
 10. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett dispensregister hos oss.
 11. Dispensbeslutet meddelar vi dig som söker samt sotningsentreprenören.

Sotningsjournal

Om du har dispens för att sota själv eller låta annan behörig sotare göra detta så ska du journalföra utförda sotningar (egna eller av annan behörig sotare). Vid brandskyddskontrollen ska sotningsjournalen visas upp för brandskyddskontrollanten.

Kurs i egensotning

Kurser i egensotning ges exempelvis av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen.

Återkalla beviljad egensotning

Har du som fastighetsägare ett beslut om beviljad egensotning, där du själv rengör, och vill återkalla beslutet? Då behöver du fylla i e-tjänst nedan.

Räddningstjänsten ansvarar för sotning och brandskyddskontroll

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Sotning och ventilation i Kronoberg AB.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 april 2024