Förskola

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Våra förskolor
Här hittar du information om alla förskolor i Värnamo kommun, kommunala, intraprenader och fristående. Som förälder kan du välja mellan kommunal eller privat förskola för ditt barn.
Allmän förskola
Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Du kan också välja att ansöka om avgiftsfri allmän förskola till ditt barn.
Öppna förskolan
Öppna förskolan är för dig som har barn i åldern 0-6 år. Här kan ni leka tillsammans och träffa andra barn och vuxna. Öppna förskolan finns i Värnamo.
Ansök eller säg upp plats
Ansöka, byta eller säga upp plats i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg.
Avgifter och regler
För barn som är placerade på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet betalar du en månadsavgift 12 månader per år.
Avgiftskontroll
Varje år kontrollerar Värnamo kommun att alla familjer har betalat rätt avgift för förskola och fritidshem.
Omsorg kvällar, nätter och helger
Värnamo erbjuder barnomsorg under obekväm arbetstid på kvällar, nätter och helger, så kallat Nattis på Pepparmyntans förskola. Nattis tar emot barn mellan 1-12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen.
Trygg och säker förskola och fritidshem
Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskole- och fritidsmiljö. Därför arbetar Värnamo kommuns förskolor aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser.