Avgiftskontroll

Varje år kontrollerar Värnamo kommun att alla familjer har betalat rätt avgift för förskola och fritidshem.

Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Kontrollen genomförs cirka två år bakåt i tiden, det innebär att Värnamo kommun under 2024 kontrollerar de avgifter för förskola och fritidshem, som betalades 2022. Kontrollen genomförs genom att vi jämför hushållets totala inkomst, enligt Skatteverkets register och delar den med 12 för att få en genomsnittlig månadsinkomst. Den siffran jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har registrerat i e-tjänsten IST Administration.

Du som vårdnadshavare ansvarar själv för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Uppgifterna ska uppdateras i e-tjänsten IST Administration. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/fritidshem 2022?

Om du betalat för lite

Om de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att vi i efterhand justerar avgiften för 2022. Om du har betalat för lite under 2022 får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso.

Om du betalat för mycket

Om du har betalat för mycket barnomsorgsavgift under 2022 kommer du automatiskt att få tillbaka pengar. Du kommer att få pengarna utbetalt direkt på ditt bankkonto eller via avi. Du får en återbetalning till ditt bankkonto om du har anmält konto till Swedbanks kontoregister. Avi skickas ut om det inte finns något konto anmält till Swedbanks kontoregister för det personnummer som fakturan är utställd på.

Återbetalning får du senast 10 dagar efter fakturadatum. Du hittar fakturadatum på fakturan. Återbetalning via avi skickas ut med post senast 10 dagar efter fakturadatum. Posten ansvarar för postutdelningen och vi kan därför inte garantera när avin kommer i posten. Belopp under 600 kr faktureras eller återbetalas inte.

Det finns möjlighet att lösa in avi digitalt online.

Information om hur du löser in avi online och hur du anmäler konto till Swedbanks kontoregister hittar du på Swedbanks webbplats. Länk till annan webbplats.

Har du fråga om avgiftskontrollen?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren på sidan Frågor och svar, avgiftskontrollen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 juni 2024