Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Avgiftskontroll

Varje år kontrollerar Värnamo kommun att alla familjer har betalat rätt avgift för förskola och fritidshem. Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Kontrollen genomförs ca två år bakåt i tiden, det innebär att Värnamo kommun under 2021 kontrollerar de avgifter för förskola och fritidshem, som betalades 2019.

Kontrollen genomförs genom att vi jämför hushållets totala inkomst, enligt Skatteverkets register och delar den med 12 för att få en genomsnittlig månadsinkomst. Den siffran jämförs sedan med den inkomstuppgift som är lämnad och registrerad i IST Administration.

Vårdnadshavare ansvarar själva för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Dessa uppgifter ska uppdateras i IST-förskolan. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/fritidshem 2019?

Om de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2019.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso.

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift under 2019 kommer du att automatiskt få det utbetalt. Belopp under 600 kr faktureras eller återbetalas inte.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 mars 2022