Frågor och svar, avgiftskontrollen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avgiftskontrollen. Om du har frågor om avgiftskontrollen ska du i första hand kontakta kontaktcenter.

Avgiftskontrollen är en kontroll så att alla hushåll i Värnamo kommun har betalat rätt avgift. Det betyder att de hushåll som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden, så att avgiften för förskola/fritidshem för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2022. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Belopp mindre än 600 kr för hela 2022 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade 2022. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Betalning och återbetalning

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Värnamo kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Värnamo kommun. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för. Hade du högre inkomster än de du lämnat in blir du betalningsskyldig. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen efterdebitering.

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i IST Administration. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Om det visar sig att du hade lägre inkomster än de du lämnat in till Värnamo kommun, får du pengar tillbaka. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen återbetalning.

I de fall där personer har oreglerade skulder hos Värnamo kommun kommer återbetalningen att justeras gentemot skuldbeloppet.

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2022.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. 

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Kontakta kontaktcenter så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Om ni bodde ihop under det aktuella året har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Fakturan skickas till den person som stod som räkningsmottagare. Vi kan skicka ut ett mer detaljerat underlag på fakturan. Kontakta i så fall kontaktcenter, så hjälper vi dig vidare, 0370-37 70 00.

Problem att betala fakturan

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgiftskontrollen. Det betyder att ditt barn har kvar sin barnomsorgsplats. Däremot går en obetald faktura direkt till inkasso utan påminnelse.

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det en eventuell möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Ring kontaktcenter så hjälper vi dig vidare, 0370-37 70 00.

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Uppdatera inkomstuppgifter

Hushållets gemensamma inkomst, all skattepliktig inkomst så som lön för arbete (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning och sjukpenning.

Men inte bidrag, såsom barnbidrag, studiebidrag, studielån, bostadsbidrag.

Nej. Du som vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt inkomst och familjeförhållande i IST Administration. Det är för att hushållets avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska bli rätt.

Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att uppdatera rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte. Inkomstuppgifter uppdaterar du i IST Administration.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 juni 2024