Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Ansök eller säg upp plats

I Värnamo kommun använder vi e-tjänsten IST Administration som verktyg för att ansöka, byta eller säga upp plats i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg.

Ansöka om plats i förskola eller fritidsplats

För att få en plats inom barnomsorgen måste du som vårdnadshavare ansöka om en plats för ditt barn. Du kan ansöka om plats i förskola när ditt barn har fått ett personnummer. När ni tar emot platsen måste barnet ha fyllt ett år. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om. Från och med hösten ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till avgiftsfri allmän förskola.

På sidan Allmän förskola kan du läsa mer om avgiftsfri allmän förskola

När kan jag ansöka om plats i förskola?

Du kan ansöka om plats på förskola eller pedagogisk omsorg om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

När kan jag ansöka om plats i fritidshem?

Fritidsplats kan du ansöka om du arbetar eller studerar, men inte om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Ansök med vår e-tjänst

Du ansöker om plats via vår e-tjänst IST Administration.

Ansökan om barnomsorg i fristående regi

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i fristående regi görs också via kommunens e-tjänst IST Administration.

Viktigt att tänka på inför ansökan

  • Du kan ansöka om plats när som helst under året
  • Inskolningsdagen är från det datumet du ansöker från
  • Ditt barn ska erbjudas plats i en förskola senast tre månader efter att ansökan kommit in om inte ett senare datum önskas
  • Du får erbjudande om plats senast en månad före önskat placeringsdatum. Om det finns möjlighet erbjuds plats tidigare
  • Barnet placeras efter önskemål i den mån det finns plats. Om det inte finns plats där du önskar, blir du erbjuden ett annat alternativ
  • Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg måste du ställa dig i omplaceringskön och göra en ny ansökan i e-tjänsten IST Administration. Omplacering sker i augusti varje år.

Ansökan om extra tid för barn i behov särskilt stöd

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling, kan du ansöka om extra tid för barnomsorg. Du ansöker genom att skicka in blanketten "Ansök om förskola/fritidshem utifrån särskilda behov". Det är skollagen som reglerar rätten till extra tid, och du måste motivera och styrka behovet i ansökan.

Ansök om plats på förskola i annan kommun

När ett barn är folkbokfört i Värnamo kommun och vill ansöka om plats på förskola i annan kommun finns en e-tjänst som heter "ansökan om placering i föskola i annan kommun". Om barnet är folkbokfört i annan kommun än Värnamo och önskar plats i Värnamo kommun så ska de vända sig till sin hemkommun för att göra ansökan.

Tacka ja, säga upp plats, ändra schema, inkomst eller kontaktuppgifter

För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats ska du fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid

På IST Administration kan du göra följande:

  • Tacka ja till plats
  • Ändra inkomst
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Säga upp plats

Säga upp plats

När ni inte behöver en plats inom barnomsorgen längre måste du säga upp platsen. Detta gäller även när barnet flyttar upp en klass där fritids inte längre erbjuds. Uppsägningstiden är två månader från det att ansökan har kommit in.

Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Du säger upp din plats i vår e-tjänst IST Administration.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 juli 2022