Ansök eller säg upp plats

I Värnamo kommun använder vi e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering som verktyg för att ansöka, byta eller säga upp plats i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg.

Ansöka om plats i förskola eller fritidsplats

För att få en plats inom barnomsorgen måste du som vårdnadshavare ansöka om en plats för ditt barn. Du kan ansöka om plats i förskola när ditt barn har fått ett personnummer. När ni tar emot platsen måste barnet ha fyllt ett år. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om. Från och med hösten ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till avgiftsfri allmän förskola.

På sidan Allmän förskola kan du läsa mer om avgiftsfri allmän förskola

När kan jag ansöka om plats i förskola?

Du kan ansöka om plats på förskola om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

När kan jag ansöka om plats i fritidshem?

Fritidsplats kan du ansöka om du arbetar eller studerar, men inte om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Ansök med vår e-tjänst

Du ansöker om plats på förskola eller fritidshem via vår e-tjänst Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

Viktigt att tänka på inför ansökan

 • Du kan ansöka om plats när som helst under året
 • Inskolningsdagen är från det datumet du ansöker från
 • Ditt barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan kommit in om inte ett senare datum önskas
 • Du får erbjudande om plats senast en månad före önskat placeringsdatum. Om det finns möjlighet erbjuds plats tidigare
 • Barnet placeras efter önskemål i den mån det finns plats. Om det inte finns plats där du önskar, blir du erbjuden ett annat alternativ
 • Om du önskar byta förskola måste du ställa dig i omplaceringskön och göra en ny ansökan i e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering. Omplacering sker i augusti varje år. Gäller ej placeringar från 1 april innevarande år.
 • Fram till huvudsemesterns slut (v.28-31) är barnen placerade på förskolan, i samband med huvudsemesterns slut avslutas alla platser automatiskt på förskolan. Du som som vårdnadshavare måste göra en aktiv sökning till en fritidsplats på E-tjänsten till ditt barn som då blir tilldelad en plats på fritidshemmet. Om ditt barn går på avgiftsfri allmän förskola 15 h så sägs denna plats upp i samband med skolavslutningen varje år. Vill du som vårdnadshavare avsluta förskoleplaceringen tidigare och inte önskar fritidhemsplacering för ditt barn har du som vårdnadshavare ansvaret att säga upp förskoleplatsen själv via E-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

Ansökan om barnomsorg i fristående regi

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i fristående regi görs också via kommunens e-tjänst Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

Ansöka om förskola/fritidshem utifrån särskilda behov

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling, kan du ansöka om extra tid för barnomsorg. Du ansöker genom att skicka in blanketten "Ansök om förskola/fritidshem utifrån särskilda behov". Det är skollagen som reglerar rätten till extra tid, och du måste motivera och styrka behovet i ansökan.

Ansök om plats på förskola i annan kommun

När ett barn är folkbokfört i Värnamo kommun och vill ansöka om plats på förskola i annan kommun finns en e-tjänst som heter "ansökan om placering i förskola i annan kommun". Om barnet är folkbokfört i annan kommun än Värnamo och önskar plats i Värnamo kommun så ska de vända sig till sin hemkommun för att göra ansökan.

Tacka ja, säga upp plats, ändra inkomst eller kontaktuppgifter

För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats ska du fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid

I e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering kan du göra följande:

 • Tacka ja till plats
 • Ändra inkomst
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Säga upp plats

Säga upp plats

När ni inte behöver en plats inom barnomsorgen längre måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader från det att ansökan har kommit in. Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Du säger upp din plats i vår e-tjänst Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

När ditt barn börjar förskoleklass

Om du som vårdnadshavare söker plats på fritidshem avslutas placeringen på förskolan automatiskt inför skolstart.

Har barnet inte behov av fritidshem ska du aktivt säga upp placeringen på förskolan i e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

Om du inte har behov av platsen på förskolan över sommaren behöver du aktivt säga upp platsen i e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering. Det behöver du göra två månader innan du vill att platsen ska avslutas.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 maj 2024