Trygg och säker förskola och fritidshem

Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskole- och fritidsmiljö. Därför arbetar Värnamo kommuns förskolor aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser. Även du som vårdnadshavare har en viktig roll och kan öka säkerheten för ditt barn i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning

 • När du lämnat ditt barn på förskolan övergår ansvaret till förskolans personal. På samma sätt återgår ansvar till dig när du hämtar ditt barn.
 • Det är bara vuxna som får öppna grindar och dörrar. Det är viktigt att du stänger ordentligt efter dig när du lämnar förskolan.
 • Om yngre syskon ska hämta barnet på förskolan eller fritidshemmet ska du att lämna in blanketten Intyg om tillåtelse för minderårig att hämta yngre syskon på förskola, fritidshem Pdf, 153 kB..
 • När eleverna börja gå hem själva från fritidshemmet är det viktigt att en kommunikation finns mellan vårdnadshavare och fritidshem.

Informera förskolan och fritidshemmet

För att säkerställa ditt barns trygghet på förskolan och fritidshemmet kan du hjälpa oss med att:

 • Lämna aktuella telefonnummer.
 • Berätta om ditt barn har allergier eller annan överkänslighet.
 • Meddela om någon annan person ska hämta barnet.
 • Meddela oss om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan.

Kläder

 • Se till att ditt barn har funktionella kläder för alla väder.
  • Klä ditt barn i solskyddande kläder på sommaren.
 • Snören och fastsydda huvor i barnets kläder kan fastna när barnet leker och klättrar.
 • Namna alla kläder vilket underlätta om något plagg försvinner på förskolan eller fritidshemmet.

Så här arbetar vi

Det skadeförebyggande arbetet är en del i den dagliga verksamheten och vi har rutiner för att förhindra att riskfyllda situationer uppstår.

Det finns till exempel rutiner om:

 • Hämtning och lämning av barn/elever
 • Tillsyn av barnen
 • Om ett barn rymmer eller försvinner
 • Vistelse utanför förskolans område
 • Ett barn far illa
 • Misstanke om kränkande behandling
 • Allergier
 • Om en olycka eller en brand inträffar. Alla olyckor och skador dokumenteras.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 mars 2023