Skolskjuts

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Regler för skolskjuts
Här hittar du information om bland annat hemtider, regler och säkerhet, hur du anmäler sjukfrånvaro eller ändrar schema och kontaktuppgifter till skolskjutschaufförerna.
Växelvis boende
En elev i grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna.
Hemtider för skolskjuts
Här hittar du vilka hemtider som gäller för ditt barns skola.
Hållplatser
Karta över hållplatserna.
Skolskjutsområden
Här hittar du en karta där du kan se vilket skolskjutsområde som har rätt till skolskjuts.
Ansök om skolskjuts
Är ditt barn berättigat till skolskjuts behöver du göra en ansökan. Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår. Du ansöker om skolskjuts via en e-tjänst.

Senast ändrad 07 mars 2024