Värnamo kommuns logotyp

Hemtider för skolskjuts

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Ramtider och tidtabell läsår 2020-2021

Bredaryds skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:00

14:00

14:00

14:00

13:10


Skolskjuts till Lanna Fritids (åkF-2)

FLEXBUSS (1.2) + (2.1)

13:40

13:40

13:40

13:40

13:20

Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (1.1) (1.2) (1.3)

14:10

14:10

14:10

14:10

13:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

238

14:10

14:10

14:10

14:10

13:20

Övrigt

*Åk 6 åker från Forsheda skola på tisdagar kl. 15.15


Forsheda skola


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:10

15:10

15:10

15:10

15:10


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (4.1)

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15


Bergkvara (3.1)

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

Skolskjuts hem Länstrafiken:

202/238

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

Övrigt

Kärda elever Slöjd, JLT Försträrkning på morgonen, 238an hämtar elever från stationen som åker 202an


Hanahöjskolan


Skolstart 08:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

Åk F-6 13:40

Åk F-3 13:40

Åk F-6 13:40

Åk F-2 13:40

Åk F-6 13:40


Slutar


Åk 4-6 15:05


Åk 3-6 15:05Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)

13:45

13:45 / 15:15

13:45

13:45 / 15:15

13:45

Skolskjuts hem Länstrafiken:

202/238

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

Övrigt

Samåker med

Forsheda skola, se tider


Kärda skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:00

14:00

14:00

14:00

13:30


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (4.1) (4.2)

14:10

14:10

14:10

14:10

13:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

* Åk 6 åker från Forsheda skola på tisdagar kl. 15:15


Hånger skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-3 slutar
(tors åk3 14:30)

13:30

13:30

13:30

Åk F-2 13:30*

13:30


Åk 4-6 slutar

13:30

14:30

13:30

Åk 3-6 14:30*

13:30


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.3) + Bergkvara (3.1)

13:40

14:40

13:40

14:40

13:40
Övrigt

Samåker med Forsheda skola


Apladalsskolan


Skolstart kl. 8:05

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (11.1) (13.1) Värnamo taxi 9.2

15:40

15:40

15:40

15:40

15:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

273 (Kronoberg länstrafik)

16:15

16:15

16:15

14:30

14:30


270

16:15

16:15

16:15

16:15

16:15

Övrigt


Enehagens skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-5 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Åk 6 slutar

14:15

15:30*

14:15

14:15

13:15
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (11.1) (12.1) (13.1)

14:20

14:20 / 15:45

14:20

14:20

13:20


Värnamo Taxi (9.1) (9.3)

14:20

14:20 / 15:45

14:20

14:25

13:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

* Åk 6 tisdagar, samåker hem med Apladalsskolans skolskjuts

Exposkolan


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:00

14:00

14:00

15:00

14:00
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (12.1) (11.1)

15:35

15:35

15:35

15:35

15:35


Värnamo Taxi (9.1)

14:30

14:30

14:30

15:05

14:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

*Hemresan för elever som åker med Flexbuss är på fritids fram till 15:35, samåker med Apladalsskolan


Gröndalsskolan


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:40

14:15

15:40

15:15

14:15
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (10.1)

15:45

14:40

15:45

15:20

14:20


Norra hult (7.1)

15:50

14:20

15:50

15:25

14:20


Värnamo Taxi (9.1)(9.2)

15:45

14:20

14:45

15:20

14:20

Skolskjuts hem Länstrafiken

275, buss med endast elever från Gröndalskolan

15:54

14:27

15:54

15:54

14:27

ÖvrigtMossleskolan


Skolstart 8.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3 slutar

13:15

13:15

13:15

14:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (7.1)

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20


(2 tider beroende på var elever bor och slutar)

14:20

14:20

14:20

14:20

13:15


Värnamo Taxi (9.1) (9.4)

14:20

14:20

14:20

14:20

13:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

275 Buss med endast Mossleskolan elever från Åminne

13:25 / 14:30

13:25/ 14:30

13:25 / 14:30

13:25 / 14:30

13:25 / 14:30

ÖvrigtRörstorpsskolan

Skolstart

Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00


Åk 3 slutar

13:00

13:00

13:00

14:00

13:00
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (12.1) Ingen åker med Flexbuss för tillfälletVärnamo Taxi (9.1) Samåker med Exposkolan på morgonen

13:10

13:10

13:10

13:10

13:10

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtTrälleborgsskolan


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3 slutar

13:15

14:30

13:15

13:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:30

14:30

14:30

14:30

13:30Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (10.1)

14:40

14:40

14:40

14:40

13:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

En hemtur från skolan samtliga dagar, Åk F-3 elever är på fritids tills hemskjutsen kommer


Tånnö skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:10

13:00

13:00

14:10

13:00
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2)

14:15

13:05

13:05

14:15

13:05


Värnamo Taxi (9.1)


Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Åker med Värnamo Taxi morgon, Hem med Flexbuss


Fryele skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-3 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Åk 6 slutar

14:15

15:30*

14:15

14:15

13:15
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

Karlsson Buss (14.1) (14.2)

13:25

13:25

13:25

13:25

13:2514:25

14:25

14:25

14:25


Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Åk 6 Tisdagar samåker hem med Apladalsskolan skolskjuts från Enehagsskolan


Bor skola


Skolstart kl. 8.30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:20

15:20

15:20

15:20

15:20
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

270

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

Övrigt

Tisdag, Åk 6 Gällaryd slutar 15:20 i Bor


Borbackaskolan


Skolstart kl. 8:30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13:30

13:30/ 15:20*

13:30/ 15:20*

13:30

13:30
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

14:40

14:40/ 15:30

14:40/ 15:30

14:40

13.40


Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Åk 6 Tisdag och onsdag hemskjuts med Bor skola


Gällaryds skola


Skolstart kl. 8:30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

14:40

14:40

14:40

14:40

14:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Endast 1 hemtur från skolan, elever som slutar tidigare är på fritids fram tills skjutsen åker hem samtliga dagar


Horda skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3-6 slutar

13:20

14:30

14:30

14:30

13:20Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

Bergkvara (16.1) (16.2)

13:30

14:40

14:40

14:40

13:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtRydaholms skola


Skolstart kl. 8.10

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20


Åk 3 slutar

13:20

14:50

13:20

14:50

13:20


Åk 4-6 slutar

13:20

14:50

14:50

14:50

13:20Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (17.1) (17.2)

13:30

15:00

15:00

15:00

13:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtGrundsärskolan Mossle


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Lågstadiet åk 1-2

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00


Lågstadiet åk 3

13:00

14:00

13:00

13:00

13:00


Mellanstadiet åk 4-6

13:00

14:00

13:00

14:00

13:00


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20


(2 olika tider beroende på var elever bor och slutar)


14:00


14:00Värnamo Taxi
ÖvrigtGrundsärskolan Gröndalskolan


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Högstadiet åk 7-9

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15


Värnamo Taxi

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15

ÖvrigtGymnasiesärskolan Finnvedens gymnasium


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Samtliga elever

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

14:05

14:05

14:05

14:05

14:05


Värnamo Taxi

14:05

14:05

14:05

14:05

14:05

Övrigt