Värnamo kommuns logotyp

Hemtider för skolskjuts

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Ramtider och tidtabell läsår 2021-2022

Bredaryds skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:00

14:00

14:00

14:00

13:10


Skolskjuts till Lanna Fritids (åk F-2):

FLEXBUSS (1.2) + (2.1)

13:40

13:40

13:40

13:40

13:20

Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (1.1) (1.2) (1.3)

14:10

14:10

14:10

14:10

13:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

238

14:10

14:10

14:10

14:10

13:20

Övrigt

*Åk 6 åker från Forsheda skola på tisdagar kl. 15.15


Forsheda skola


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:10

15:10

15:10

15:10

15:10


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (4.1)

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15


Bergkvara (3.1)

15:20

15:20

15:20

15:20

15:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

238

15:20

15:20

15:20

15:20

15:20


202 (från Forsheda station)

Elever som åker med 202 får skjuts till/från skolan/station

15:23

15:23

15:23

15:23

15:23

Övrigt

Förstärkning på morgonen för elever som åker med JLT 202. Eleverna hämtas av 2.1 vid stationen, Bergkvara hämtar senare tis+tor pga rutten innan


Hanahöjskolan


Skolstart 08:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

Åk F-6 13:40

Åk F-3 13:40

Åk F-6 13:40

Åk F-2 13:40

Åk F-6 13:40


Slutar


Åk 4-6 15:05


Åk 3-6 15:05Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)

13:45

13:45 / 15:15

13:45

13:45 / 15:15

13:45

Skolskjuts hem Länstrafiken:

202/238

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

Övrigt

Samåker med

Forsheda skola, se tider


Kärda skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:00

14:00

14:00

14:00

13:30


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (4.1) (4.2)

14:10

14:10

14:10

14:10

13:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

* Åk 6 åker från Forsheda skola på tisdagar kl. 15.15


Hånger skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-3 slutar (tors åk3 14:30):

13:30

13:30

13:30

Åk F-2 13:30 *

13:30


Åk 4-6 slutar:

13:30

14:30

13:30

Åk 3-6 14:30*

13:30


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (2.3) + Bergkvara (3.1)

13:40

14:40

13:40

14:40

13:40
Övrigt

Samåker med Forsheda skola


Apladalsskolan


Skolstart kl. 8:05

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:35

15:35

15:35

15:35

15:35


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (11.1) (13.1) Värnamo taxi 9.2

15:45

15:45

15:45

15:45

15:45

Skolskjuts hem Länstrafiken:

273 (Kronoberg länstrafik)

14:37/ 16:15

14:37/ 16:15

14:37/ 16:15

14:37/ 16:15

14:37/ 16:15


270

16:15

16:15

16:15

16:15

16:15

Övrigt


Enehagens skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Åk 3 slutarÅk 4-6 slutar

14:15

15:30*

14:15

14:15

13:15
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (11.1) (12.1) (13.1)

14:20

14:20 / 15:45

14:20

14:20

13:20


Värnamo Taxi (9.1) (9.3)

14:20

14:20 / 15:45

14:20

14:25

13:20

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt


Exposkolan


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk 4-5 slutar

14:00

14:00

14:00

14:00

13:00


Åk 6 slutar

14:00

14:00

14:00

15:00

13:00

Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (12.1) (11.1)

15:35

15:35

15:35

15:35

15:35


Värnamo Taxi (9.1)

14:20

14:20

14:20

15:10

13:15

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

*Hemresan för elever som åker med Flexbuss är på fritids fram till 15:35, samåker med Apladalsskolan


Gröndalsskolan


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk 6 slutar

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30


Åk 7-9 slutar

15:45

14:30

15:45

15:30

15:30

Skolskjuts hem åk 6, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (10.1)

14:40

14:40

14:40

14:40

15:40

Skolskjuts hem åk 7-9, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (10.1)

15:55

14:40

15:55

15:40

15:40

Skolskjuts hem åk 6, Upphandlad skolskjuts:

Norra hult (7.1) (samåker med elever från Mossle skola samt särskolan)

14:40

14:40

14:40

14:40

14:40

Skolskjuts hem åk 7-9, Upphandlad skolskjuts:

Norra hult (7.1)

15:55

14:40

15:55

15:40

15:40


Värnamo Taxi (9.1)(9.2)

14:40/15:55

14:40

14:40/15:55

14:40/15:40

14:40/15:40

Skolskjuts hem Länstrafiken åk 6:

275, Buss med endast Gröndalelever från Åminne

14:40

14:40

14:40

14:40

14:40

Skolskjuts hem Länstrafiken åk 7-9:

275, Buss med endast Gröndalelever från Åminne

15:55

14:40

15:55

15:55

15:55

ÖvrigtMossleskolan


Skolstart 8.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3 slutar

13:15

13:15

13:15

14:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Skolskjuts hem åk F-3, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (7.1)

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20

Skolskjuts hem åk 4-5, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (7.1)

14:20

14:20

14:20

14:20

13:20


(2 tider beroende på var elever bor och slutar)

14:20

14:20

14:20

14:20

13:20


Värnamo Taxi (9.1) (9.4)

14:25

14:25

14:25

14:25

13:25

Skolskjuts hem Länstrafiken:

275 Buss med endast Mossleskolan elever från Åminne

14:20

14:20

14:20

14:20

13:20

ÖvrigtRörstorpsskolan

Skolstart

Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00


Åk 3 slutar

13:00

13:00

13:00

14:00

13:00
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (12.1) Ingen åker med Flexbuss för tillfälletVärnamo Taxi (9.1) Samåker med Exposkolan på morgonen

13:10

13:10

13:10

13:10

13:10

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtTrälleborgsskolan


Skolstart kl. 8:15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3 slutar

13:15

14:30

13:15

13:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:30

14:30

14:30

14:30

13:20Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (10.1)

14:40

14:40

14:40

14:40

13:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

En hemtur från skolan samtliga dagar, Åk F-3 elever är på fritids tills hemskjutsen kommer


Tånnö skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13:00

13:00/14:10

13:00/13:40

14:10

13:00
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2)

13:05

14:15

14:15

14:15

13:05


Värnamo Taxi (9.1)


Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Åker med Värnamo Taxi morgon, hem med Flexbuss


Fryele skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-3 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 4-5 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

13:15


Åk 6 slutar

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

Karlsson Buss (14.1) (14.2)

13:25

13:25

13:25

13:25

13:2514:25

14:25

14:25

14:25

14:25

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

ÅK 6 kommer att ha moderna språk på Enehagens skola tisdagar och onsdagar, åker från skolan 08:10, åker tillbaka 09:20


Bor skola


Skolstart kl. 8.30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15:20

15:20

15:20

15:20

15:20
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

270

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

Övrigt

Tisdag, Åk 6 Gällaryd slutar 15:20 i Bor


Borbackaskolan


Skolstart kl. 8:30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13:30/15:20

13:30/ 15:20*

13:30/ 15:20*

13:30/15:20

13:30
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

13:40/15:40

13:40/15:40

13:40/15:40

13:40/15:40

13.40


Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Samåker med Bor skolas elever 15:30


Gällaryds skola


Skolstart kl. 8:30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30
Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

14:40

14:40

14:40

14:40

14:40

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


Övrigt

Endast 1 hemtur från skolan, elever som slutar tidigare är på fritids fram tills skjutsen åker hem samtliga dagar

Horda skola


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15


Åk 3-6 slutar

13:20

14:30

14:30

14:30

13:20Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

Bergkvara (16.1) (16.2)

13:30

14:40

14:40

14:40

13:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtRydaholms skola


Skolstart kl. 8.10

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20


Åk 3 slutar

13:20

13:20

14:20

14:20

13:20


Åk 4-6 slutar

13:20

14:50

14:50

14:50

13:20Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (17.1) (17.2)

13:30

15:00

15:00

15:00

13:30

Skolskjuts hem Länstrafiken:

Ingen länstrafik


ÖvrigtGrundsärskolan Mossle


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Lågstadiet åk 1-2

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00


Lågstadiet åk 3

13:00

14:00

13:00

13:00

13:00


Mellanstadiet åk 4-6

13:00

14:00

13:00

14:00

13:00


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20


(2 olika tider beroende på var elever bor och slutar)


14:00


14:00Värnamo Taxi

13:10

13:10/14:10

13:10

13:10/14:10

13:10

ÖvrigtGrundsärskolan Gröndalskolan


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Högstadiet åk 7-9

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

14:15

14:20

14:15

14:15

14:20


Värnamo Taxi

14:15

14:15

14:15

14:15

14:15

ÖvrigtGymnasiesärskolan Finnvedens gymnasium


Skolstart kl. 8:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Samtliga elever

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00


Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

14:05

14:05

14:05

14:05

14:05


Värnamo Taxi

14:05

14:05

14:05

14:05

14:05

ÖvrigtFinnvedens gymnasium


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Skolskjuts hem, Upphandlad skolskjuts:

15:40

15:40

15:40

15:40

15:40

Övrigt