Växelvis boende

En elev i grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna.

Vad är växelvis boende?

Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna och att boendet är varaktigt. Eleven är folkbokförd hos en av vårdnadshavarna.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom kommunen ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser under förutsättning att eleven får sin skolgång vid anvisad skola utifrån någon av vårdnadshavarnas adresser. Ansökan om skolskjuts ska göras för den adress som behov finns för. Finns behov från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser ska två ansökningar göras för barnet.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske inför varje nytt läsår.

Du hittar mer information om ansökan på sidan Ansök om skolskjuts.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 april 2023