Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Grundskolor
I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen.
Förskoleklass
I Sverige har vi skolplikten från sex års ålder, vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.
Anpassad grundskola
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.
Fritidshem
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år.
Nytt läsår grundskola
Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som vårdnadshavare att ta del av inför och under läsåret.
Val av skola
Enligt skollagen har du som vårdnadshavare rätt att välja en skola. Alla barn som ska börja förskoleklass ska göra ett skolval.
Bedömning och betyg
Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, i slutet av höst- och vårterminen.
Språkval
Inför årskurs sex ska alla elever göra ett språkval. Eleven kan välja mellan tyska, franska och spanska eller ett alternativ till ett nytt språk.
Ledighet och frånvaroanmälan
Här hittar du information om regler om ledighet utöver ordinarie lov för elever i grundskolan, hur du ansöker om ledighet och hur sjukfrånvaro anmäls.