Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Grundskolor
I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 4 200 elever. Du kan läsa mer om respektive skola genom att klicka på skolans namn.
Förskoleklass
Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogik varvas med lek och social träning. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera barns utveckling och lärande.
Grundsärskola
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan är uppdelad i två olika verksamheter, grundsärskola och träningsskola.
Våra fritidshem
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmen ska komplettera skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.
Val av skola, anvisad plats
Grundskolor, förskoleklass, våra fritidshem, grundsärskola val av skola, bedömning och betyg, språkval, ledighet och frånvaroanmälan, NTA - Naturvetenskap och teknik för alla, försäkringar, enhet för flerspråkighet
Bedömning och betyg
Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, i slutet av höst- och vårterminen.
Språkval
Inför årskurs sex ska alla elever göra ett språkval (s.k. moderna språk). Eleven kan välja mellan tyska, franska och spanska eller ett alternativ till ett nytt språk.
Ledighet och frånvaroanmälan
Här hittar du information om regler om ledighet utöver ordinarie lov för elever i grundskolan, hur du ansöker om ledighet och hur sjukfrånvaro anmäls.
NTA - Naturvetenskap och teknik för alla
Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett nationellt skolutvecklingsprogram för att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn, elever och lärare i förskola och skola.

I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 4 200 elever.

Till Värnamo kommuns skolor är du välkommen det år du fyller sex och ska börja i förskoleklass. Utbildning från förskoleklass till och med årskurs nio är obligatorisk. Grundskolans verksamhet styrs av Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan.

Vill du ha ut en betygskopia?

Senast ändrad 04 april 2022