Grundskolor

I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en anpassad grundskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 4 200 elever.

Till Värnamo kommuns skolor är du välkommen det år du fyller sex och ska börja i förskoleklass. Utbildning från förskoleklass till och med årskurs nio är obligatorisk. Grundskolans verksamhet styrs av Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan.

Värnamo kommuns grundskolor fördelade på ort

Vill du ha ut en betygskopia?

Karta över var våra grundskolor finns

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 januari 2024