Gällaryds skola

Gällaryds skola ligger naturskönt, nära till hagmark, vattendrag och skog. Vi har elever i åldrarna för förskoleklass och åk F-6.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Gällaryds skola

Utomhusmiljö

Skolgården, som delvis är naturtomt, inbjuder till utevistelse och lek. Vår skolgård är stor och varierande med fotbollsplan, bandyplan, lek borg, sandlåda och gungor. På vintern har vi möjlighet att spola en isbana. Närområdet erbjuder kreativa miljöer och genom regelbundna utevistelser lär barnen sig att tycka om att vara i naturen. Målet är att lära sig att vara rädd om naturen och ta ansvar för vår miljö.

Så här arbetar vi

Vi arbetar för att vår verksamhet ska vara mångsidig och utveckla hela barnet t ex med musik, dans och orkester. För att tillfredsställa barnens behov av rörelse prioriterar vi tid för raster, idrott och fysiska aktiviteter under fritidstid.

Trygghetsgrupp

På skolan finns ingen egen trygghetsgrupp, men vi samarbetar med Borbackaskolan i vissa frågor. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö på Gällarydskola. Den gemensamma trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning. De jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster. All personal arbetar aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på vår skola.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund

Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans. Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och respekteras för varandras olikheter, behov och tankar. Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero.

Fritidshem

Gällaryds skolas fritidshem är ett litet fritids med cirka 20 barn inskrivna. Med små barngrupper kan vi skapa en trygg verksamhet byggd på goda relationer.

Du kan läsa mer om vår fritidsverksamhet på sidan Gällaryds skolas fritidshem.

Kontakt Gällaryds skola

Rektor

Helen Ling

helen.ling@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Christina Jonasson Tornesjö

christina.tornesjo@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Helene Ahlqvist

helene.ahlqvist@edu.varnamo.se

0370-37 82 05

Skolkurator

Erika Bergman

erika.bergman@edu.varnamo.se

0370-37 82 03

Hitta till oss

Gällaryd

33174 Bor

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 januari 2024