Nytt läsår grundskola

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som vårdnadshavare att ta del av inför och under läsåret. Du hittar bland annat information hur du ansöker om skolskjuts, var du hittar läsårstider och anmäler om specialkost.

IST Home Skola – vår app för vårdnadshavare

Inom grundskolan använder vi appen IST Home skola. I appen ser du ditt barns schema och betyg, samt anmäler frånvaro. På vår sida Frågor och svar, IST Home Skola - Värnamo kommun Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du kommer igång och svar på vanliga frågor om hur du använder appen.

Om du har använt appen tidigare läsår, glöm inte att hålla appen uppdaterad, att sätta på notiser och att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Läsårstider, ledighet och frånvaro

Frånvaro anmäler du i appen IST Home skola för både skola och fritids. Även ledighet från fritids anmäls i appen. Ledighet från skola ska godkännas av skolan och du ansöker i vår e-tjänst Ansök om ledighet för elev i grundskolan.

Läs mer om ledighet och frånvaro.

Du hittar våra läsårstider på sidan Läsårstider, lov och ledigheter.

Matsedel och specialkost

Du hittar matsedel via Matilda Menu på menu.matildaplatform.com. Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har behov av specialkost, ansöker du i vår e-tjänst Ansöka om specialkost. Du som har ansökt tidigare måste förnya din ansökan varje läsår inför höstterminen, senast 31 augusti. När du ansöker, tänk på att ange den klass eller den avdelning som ditt börjar i till höstterminen.

Läs mer om specialkost.

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. För att garantera att skolskjuts finns på plats vid skolstart i augusti behöver ansökan om skolskjuts göras via e-tjänst senast den 31 maj. Ansökningar som inkommer efter utsatt datum handläggs skyndsamt.

Läs mer om skolskjuts.

Modersmål

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1.

Ansökan kan göras när som under året och gäller för kommande termin. Ansökan görs via e-tjänst.

Läs mer om modersmål och ansökan.

Fritids - vistelsetider och information om inkomst

Appen IST Home skola används både av skola och fritids. Du som vårdnadshavare lägger in ditt barns fritidstider i appen. Ska ditt barn vara på fritids både före och efter skoldagen lägger du in två tider – en morgon- och en eftermiddagstid. Inför lov- och helgdagar kommer ditt barns fritids att skicka ut särskilda scheman att fylla i.

Kom också ihåg att uppdatera i e-tjänsten för fritidshemsplacering när din inkomst ändras, så att du betalar rätt avgift för ditt barns fritidsplats. Varje år görs en så kallad avgiftskontroll två år bakåt. Har du två år tidigare betalat för lite kommer du att få en särskild räkning att betala in.

Läs mer om hur appen IST Home skola fungerar för fritids.

Uppdatera när din inkomst ändras i e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering. Länk till annan webbplats.

Hälsosamtal och vaccinationsmedgivande

Ett hälsosamtal genomförs i förskoleklass, i årskurs 4, i årkurs 8 och i första året på gymnasiet. Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan elev och skolsköterska. Inför hälsosamtalet behöver du som vårdnadshavare fylla i två olika dokument som används som underlag i samtalet. Skolsköterskan kommer då att skicka en e-post från journalprogrammet Prorenata till vårdnadshavare med information.

Frivilliga vaccinationer erbjuds i årskurs 2, 5 och 8. När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att elevhälsan ska kunna ge vaccinationen. Samtycket ges via e-post som skolsköterskan skickar ut via journalprogrammet Prorenata.

Läs mer om hälsosamtal.

Läs mer om vaccinationer.

Olycksfallsförsäkring

Värnamo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper, hos försäkringsbolaget Protector.

Läs mer om olycksfallsförsäkring.

IST Lärande

Inom grundskolan använder vi systemet IST Lärande för att dokumentera övergripande omdöme inför utvecklingssamtal, samt extra anpassningar och åtgärdsprogram för de elever som har det.

Inför höstens utvecklingssamtal kommer din skola att skicka ut information om hur du loggar in på IST Lärande och vilken information som kommer finnas där.

Om du saknar e-legitimation

Appen IST Home skola och våra e-tjänster kräver att du har ett BankID, en så kallad e-legitimation. Om du inte har BankID finns följande lösningar:

  • Appen IST Home skola - ta kontakt med Kontaktcenter. Du får då boka en tid för att få hjälp att skapa ett så kallad Skol-ID, som gör att du kan logga in på IST Home skola.
  • Våra e-tjänster – för dessa finns alltid möjlighet att istället använda blankett i PDF-form.

Läs mer om BankID. Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 augusti 2023