Förskoleklass

I Sverige har vi skolplikt från sex års ålder, vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform. Vårdnadshavare ska göra ett aktivt val av önskad skola.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogik varvas med lek och social träning. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera barns utveckling och lärande.

Verksamheten i förskoleklass omfattar cirka fem timmar per dag och är avgiftsfri. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan. Eleverna i förskoleklass omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller skolmat, skolskjuts och elevhälsa. Barn i förskoleklass har möjlighet till omsorg före och efter skoltid på fritidshemmet.

Nedan kan du läsa om hur du önskar skola, hur det går till när ditt barn placeras i en skola och vad du som vårdnadshavare ska göra. Du kan också läsa om pedagogik och lärande i förskoleklass.

Val av skola

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val av skola för sitt barn.

Val görs genom e-tjänsten Mitt Skolval som är öppen 8-31 januari 2024.

Läs mer om ansökan förskoleklass, prioriteringar för placering, vad som gäller för skolskjuts och hur e-tjänsten Mitt Skolval fungerar på sidan Val av skola.

Inför start i förskoleklass 2024

Januari

Vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass får möjlighet att lämna önskemål om skola för sitt barn. Önskemål lämnas genom e-tjänsten Mitt Skolval under perioden 8 januari - 31 januari. I början av januari skickas information ut med post till vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass.

Februari

Barn- och utbildningsförvaltningen placerar barnet på en skola utifrån önskemål, syskonförtur och närhet. Barn som bor utanför Värnamo tätort placeras utifrån skolskjutsskola. 

Mars

Vårdnadshavare meddelas vilken skola barnet placeras på. Beslutet kommer som e-postnotis från e-tjänsten Mitt Skolval. Om du inte har gjort ett aktivt val av skola får du beslutet per post.

I beslutet får du också information om hur du ansöker till fritids och hur du överklagar beslutet av skola. Ansökan till fritids ska göras senast 31 mars.

Maj

Beslut om placering på fritidshem meddelas. Första information från ditt barns skola skickas ut och ni får då också besked från skolan om klassindelning.

Ansökan om skolskjuts ska göras senast 31 maj.

Maj-juni

Överlämning mellan förskolor och mottagande skolor. Detta ser olika ut på våra skolor, men ofta bjuds ditt barn och du som vårdnadshavare in till att besöka skolan och också fritids om ditt barn har en placering där.

Augusti

Förskoleklassen startar.

Du kan läsa mer om läsårstider och annan information som är bra inför ett nytt läsår på sidan Nytt läsår grundskola

Pedagogik och lärande i förskoleklass

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I början av förskoleklassen gör lärarna en kartläggning av elevernas nuläge, för att tidigt kunna hitta elevers behov av stöd eller utmaningar. Lärarna använder resultatet av kartläggningen för att planera undervisningen under året så den gynnar elevernas lärande så mycket som möjligt.

I filmen nedan får du veta mer om hur vi arbetar i förskoleklass:

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 mars 2024