Bedömning och betyg

Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, i slutet av höst- och vårterminen.

Betygen blir synliga i IST Home Skola när betygen är satta. Du ser dem i appen genom att klicka på "Meny" längst ner på startsidan, därefter klickar du på "Studieplan". Du kommer också att få betygen hemskickade med brev. De skickas ut med post under januari månad.

Den nationella betygsskalan i har sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Terminsbetyg och slutbetyg

I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

I övriga årskurser på grundskolan ges omdömen i alla ämnen vid terminslutet.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan som beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

All tillgänglig information ska användas vid termins- och slutbetyg

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas och en allsidig bedömning ska göras av dessa kunskaper. Det innefattar de kunskaper som eleven visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer t.ex. prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

IST Home Skola

I appen IST Home Skola kan du som vårdnadshavare logga in och se ditt barns betyg, omdömen och resultat från nationella prov. Betygen blir synliga i IST Home Skola när betygen är satta. Du ser dem i appen genom att klicka på "Meny" längst ner på startsidan, därefter klickar du på "Studieplan". Du kommer också att få betygen hemskickade med brev.

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Vill du ha ut en betygskopia?

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 december 2022