Frågor och svar, IST Home Skola

På den här sidan hittar du vanliga svar om appen IST Home Skola. Du hittar instruktioner för hur du använder appen och vilka skillnader det är mellan de olika skolformerna.

Kom i gång med appen

Den som är vårdnadshavare med barn i kommunal förskola/skola och har tillgång till BankID. Elever kan inte logga in i appen – inte heller myndiga elever.

Appen IST Home Skola finns till smarta telefoner och går att ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery. Gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.

 1. Starta appen i din telefon.
 2. Ange ditt personnummer (för att IST ska kunna hitta de tjänster som är kopplade till dina barn måste du identifiera dig som vårdnadshavare).
 3. Klicka på knappen "Logga in".
 4. När du klickar på "Logga in" slussas du vidare till SkolID som IST använder som ID-tjänst. Klicka på knappen och identifiera dig med BankID.

Dina kontaktuppgifter i appen hämtas från folkbokföringen. Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade, så att förskolan eller skolan får tag i dig om det är något. Du kan ändra kontaktuppgifterna så här:

 1. Gå till menyn
 2. Välj "Min profil". Där kan du lägga till mailadress och telefonnummer.

För att få notiser från händelser i appen måste du tacka ja till notiser, när du installerar appen. Om du vill stänga av eller sätta i gång notiser kan du göra så här:

 1. Gå till menyn
 2. Välj "Inställningar".

Du kan inte göra urval för vilka notiser du ska få.

IST Home Skola hämtar all information från kommunens system. Ibland kan det dröja innan ditt barn dyker upp i appen. Det beror oftast på att placeringen ska läggas in i systemet och godkännas manuellt. Barnet syns i appen från och med placeringens första dag. Avvakta och försök igen senare.

Om problemet kvarstår, ring till vårt kontaktcenter på 0370-37 70 00.

För att du ska kunna se barnet i appen behöver du vara legal vårdnadshavare för barnet och du ska ha en förskole- eller fritidsplacering för barnet - det vill säga ha ansökt om, fått och betalar för en placering.

Tänk på att appen inte används på fristående förskolor och fritidshem och du kan därför inte få fram uppgifter på ditt barn i appen. Om ditt barn går på fristående förskola eller fritidshem behöver du kontakta förskolan eller fritids för att göra till exempel en sjukanmälan.

Beroende på åldern på ditt/dina barn syns olika funktioner och menyval i appen.

"Vistelsetid" är den tid ditt barn är på förskola eller fritidshem. De tiderna lämnar du som vårdnadshavare in i appen.

"Schema" visar ditt barns skolschema och tiderna styrs av respektive skola.

Om du delar vårdnad med en annan vårdnadshavare behöver ni anmäla frånvaro och ledighet på era respektive tider. Om du anmäler frånvaro för en hel dag men bara har vårdnad halva dagen, registreras frånvaro ändå bara för halva dagen, den andra vårdnadshavaren behöver anmäla frånvaro för sin del av dagen.

För barn på förskola och fritidshem har vårdnadshavare med delad vårdnad varsin placering och lämnar in varsitt schema.

Barn med skyddad identitet hanteras i dagsläget inte i IST Home Skola. Däremot finns barn med tillfälliga personnummer med i systemet.

Har du frågor om hur du använder appen, som inte besvaras på denna sida, och som du och personalen inte kan lösa tillsammans? Kontakta vårt kontaktcenter på 0370-37 70 00.

Förskola och fritidshem

Om du har barn på förskola eller fritids tar du kontakt med personalen på förskolan/fritids och ber om hjälp att lägga in vistelsetid.

Grundskola och gymnasium

Om du har barn i skolan tar du kontakt med vårt kontaktcenter på 0370-37 70 00 för information om hur du frånvaroanmäler.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro är exempelvis sjukdom eller vårdbesök. Ledighet är planerad ledighet, som semester, eller att barnet ska vara hos släkting. Det kan också vara en förkortad dag på förskola eller fritids, det vill säga senare lämning eller tidigare hämtning.

Anmäl frånvaro

Det finns flera vägar för att lämna in frånvaro eller ledighet.

Via översikten

 1. Tryck på det datum och barn du vill lämna in frånvaro för.
 2. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”.
 3. Välj eller kontrollera att anmälan är för rätt barn.
 4. Välj start- och slutdatum för anmälan, eller kontrollera att datumen är korrekta. Heldag är förvalt, klicka på knappen för att ange del av dag.
 5. Klicka på Skicka in-knappen för att skicka in.

Via Skicka in

Skicka in finns längst ner i menyn. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”. Fortsätt sedan anmälan enligt punkterna 3, 4 och 5 som du gör om du går via översikten.

Via Frånvaro

Via frånvaro finns längst ner i menyn. Tidigare anmäld frånvaro och ledighet visas på denna sida. Välj ”Anmäl frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”. Fortsätt sedan anmälan enligt punkterna 3, 4 och 5 som du gör om du går via översikten.

I appen finns ingen funktion för att skicka meddelande om till exempel varför ditt barn är frånvarande. Det beror på att vi inte har rätt att kräva den typen av information enligt dataskyddslagen.

Frånvaro vid smittsam sjukdom

Även om du inte är skyldig att meddela orsaken till att ditt barn är hemma är vi tacksamma om du ändå meddelar oss på annat sätt om ditt barn är hemma på grund av smittsamma tillstånd. Det kan till exempel vara vid magsjuka, springmask, löss eller vattkoppor. Om personalen får den informationen kan de vara uppmärksamma på smittspridning i barngruppen.

Ja, klicka på "skicka in" i menyraden längst ned om du väljer både skolan och fritidshem räcker det att du skickar in en anmälan. Den lämnas då till båda.

Ja, klicka på ”Skicka in” i menyraden längst ner och välj ”Anmäl frånvaro”. Klicka sedan på ”Gäller” för att välja det eller de barn som du vill skicka in frånvaroanmälan för. Under "skickas till" väljer du till vilka avdelningar frånvaroanmälan ska skickas.

Anmälan och ansökan om ledighet

Du anmäler ledighet från förskola och fritidshem i IST Home Skola. Du kan anmäla ledigt hela dagar eller del av dag, om du exempelvis ska hämta tidigare från förskola eller fritids, eller om barnet inte kommer på sin morgontid eller eftermiddagstid på fritids.

Grundskola

I grundskolan görs ledighetsansökan i e-tjänsten "Ansök om ledighet för elev. Du kan alltså inte ansöka om ledighet från grundskolan i appen IST Home Skola.

Gymnasium

På Finnvedens Gymnasium görs ledighetsansökan genom appen "Anmäl frånvaro", som du hittar som en flik i teamet Alla Elever Figy i Teams. Du kan alltså inte ansöka om ledighet från grundskolan i appen IST Home Skola. 

Läs mer om regler för ledighet på sidan Ledighet och frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Grundskola omfattas av skolplikt, till skillnad från förskola och fritids. Detta gör att du till förskola och fritids anmäler ledighet, medan du till skola ansöker om ledighet. Ledighet från skolan kräver skolans godkännande.

Läs mer om ledighet från skola på sidan Ledighet och frånvaroanmälan

IST Home Skola i förskola och fritidshem

Vistelsetid, tider som barnet ska vara på förskolan eller fritidshemmet, ska lämnas in minst 14 dagar innan det är tänkt att börja gälla. Tänk på att vistelsetiden måste godkännas av förskolan eller fritidshemmet innan det börjar gälla.

Olika sätt att lämna in vistelsetid

Det finns flera vägar för att lämna in ett nytt schema, som i förskola och fritidshem kallas för vistelsetid.

 • Genom att klicka på "Skicka in" eller "Vistelsetid" i menyraden längst ner. Sedan väljer du "Lämna in tider". Barn och startdatum är då inte förvalt.
 • Genom att scrolla fram tänkt startdatum i kalendern högst upp och klicka på barnets namn och välja "Lämna in tider". Du kan lägga till fler barn när du ska ange tider för veckodagarna.
 • Välj antal veckor. Har du samma tider vecka efter vecka väljer du 1 vecka. Schemat du skapar är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång. Har du lämnat in schema tidigare i appen kan du kopiera det.

Morgontid och eftermiddagstid på fritidshem

Om ditt barn går på fritidshem ska du lämna in två tider per dag om ditt barn ska vara på fritidshemmet både före och efter skolan, en morgontid innan skolan börjar och en eftermiddagstid efter skolans slut. Det gör du i vyn där du markerar veckodagar och väljer tid. Du kan då välja ”Extra tid på dag” för att lägga till mer än en tid.

Repeterande schema

Ett repeterande schema, eller ibland kallat ”rullande schema”, är ett schema som upprepas efter varje avslutad omgång. Om du skapar ett schema för en vecka kommer det att upprepas även veckorna som kommer efter. Schemat fortsätter på det sättet tills du lämnar in ett nytt schema eller att du avslutar det. På samma sätt fungerar det om du gör ett tvåveckors- eller flerveckorsschema. Efter att veckorna gått, så upprepas schemat. Om ditt barn alltid har samma tider, ska du välja 1 vecka.

Delad vårdnad

Om du och en vårdnadshavare till har vårdnad varannan vecka, väljer ni 2 veckor. Era scheman ska ha samma startdatum, men en av er fyller i tider i vecka 1 och lämnar vecka 2 tom. Den andra vårdnadshavaren gör tvärtom. Håll koll på schemats startdatum, så jämna/ojämna veckor hamnar rätt i förhållande till hur era veckor ser ut. Veckonumren syns i schemaläggaren.

Om du jobbar i skift

Om du jobbar i skift på sexveckorsschema väljer du 6 veckor och har en dialog med personalen om när du ska lämna in nästa schema.

Vistelsetid i förskola och fritidshem

När du skapar ett schema, kan du välja att lägga till flera barn på samma schema. Barnen får då samma tider.

Eftersom du ska lämna in en tid för fritidshem innan skolan och en tid för fritidshem efter skolan fungerar det inte att lämna in tider för förskola och fritids samtidigt.

Schema i grundskola och gymnasium

Scheman för grundskolor och gymnasier hanteras av helt skolorna. Du kan inte lämna scheman för dessa i IST Home Skola.

När du har skickat in vistelsetid ska det godkännas av förskolan eller fritidshemmet innan det börjar gälla. Ny vistelsetid ska lämnas in minst 14 dagar innan du vill att det ska börja gälla.

Om vistelsetiden blir godkänd

När vistelsetiden har blivit godkänd finns den automatiskt i din app.

Om vistelsetiden inte blir godkänd

Om vistelsetiden inte blir godkänd får du en notis om det. Prata då med personalen på förskolan eller fritidshemmet om varför den inte godkändes.

Förkorta vistelsetiden

Om du vill förkorta en eller flera dagar anmäler du ledighet. Du kan även lägga ledighet samma dag, om du till exempel skulle hämta ditt barn tidigare.

Förlänga vistelsetiden

Om du vill förlänga vistelsetiden en eller flera dagar, ska det på grund av planeringsskäl göras minst 14 dagar i förväg. Den måste också godkännas av förskolan eller fritidshemmet.

Om du behöver ändra närmre i tid får du prata med personalen, som ändrar efter godkännande.

Grundinställningen i appen är att ändringar i vistelsetiden måste göras minst 14 dagar i förväg, men ibland uppstår behov av att utöka tid någon eller några dagar med kortare varsel än 14 dagar. Då kontaktar du förskolan eller fritidshemmet, och personalen ändrar tiderna efter att de har godkänt dem.

Om du alltid har behov av kortare framförhållning än 14 dagar, exempelvis vid skift- eller bemanningsarbete, kommer du tillsammans med personalen överens om ett upplägg som fungerar.

Om ni har delad vårdnad har ni varsin placering på förskolan eller fritidshemmet. I appen kommer du att lägga in tider för de dagar du har vårdnad om barnet och den andra vårdnadshavaren för de dagar hen har vårdnaden.

Om du har vårdnad varannan vecka, lägger du upp två veckor i grundschemat och fyller endast i tider på en av veckorna. Den andra vårdnadshavaren gör samma sak men fyller i motsatt vecka.

Tänk på att kolla datum och veckonummer när ni fyller i, så att ditt schema hamnar på rätt vecka.

Byte på en vardag

Om ni byter på en vardag ska ni lägga in tider med brytpunkt klockan 12.00 den dagen.

Exempel förskola

Barnet har vistelsetid på förskolan mellan klockan 8.00 och 15.00.

Vårdnadshavare 1, som lämnar, lägger in vistelsetid klockan 8.00-12.00.

Vårdnadshavare 2, som hämtar, lägger in vistelsetid klockan 12.00-15.00.

Exempel fritids

Barnet har vistelsetid på fritids mellan klockan 7.15 och 8.00 på morgonen, samt klockan 14.00-16.30 på eftermiddagen.

Vårdnadshavare 1 lägger in vistelsetid klockan 7.15-8.00.

Vårdnadshavare 2 lägger in vistelsetid klockan 14.00-16.30.

Om fler personer än ni som är vårdnadshavare ska hämta på förskolan eller fritidshemmet kan du lägga in dem i appen. Det gör du genom att gå in i menyn längst ner till höger i appen.

När det sedan blir aktuellt att någon annan ska hämta ditt barn, så klickar du på barnets namn på dagen det gäller och väljer "Ange hur barn hämtas". Där fyller du i uppgifter om hämtningen.

Du kan tyvärr inte justera tiden där du anger att någon annan ska hämta. Om barnet ska hämtas tidigare klickar du på barnet och väljer "Anmäl ledighet".

Vi behöver ha framförhållning för att kunna planera vår bemanning och för att bedriva en trygg verksamhet för ditt och andras barn. Du kan som vårdnadshavare därför inte lägga in nytt schema över helgen eller ta bort planerad ledighet kvällen innan. Stäm i stället av med personalen på förskolan eller fritidshemmet om ett behov uppstår med kort varsel.

IST Home Skola i grundskola och gymnasium

Schema för grundskola och gymnasium visas under alternativet "Schema" som du hittar i menyn.

Ditt barns betyg blir synliga i IST Home Skola när skolan publicerar dem. Du hittar betyg under "Studieplan" i menyn. Betyg ges från höstterminen i årskurs 6.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 maj 2024