Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Ledighet och frånvaroanmälan

Här hittar du information om regler om ledighet utöver ordinarie lov för elever i grundskolan, hur du ansöker om ledighet och hur sjukfrånvaro anmäls.

Ledighet

Vi följer skollagen när det gäller ansökan och beviljande av ledighet. Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig.

I Värnamo kommun har rektorerna enats om att synnerliga skäl är till exempel:

  • Nära anhörigs allvarliga sjukdom eller dödsfall.
  • Enstaka besök hos nära anhörig som bor så långt bort att resans längd måste överstiga tio dagar. Med enstaka avses besök som inte upprepas årligen.
  • Deltagande i träningsläger eller tävling på elitidrottsnivå, nationellt eller internationellt.
  • Ledighet under period för nationella prov (åk 3, 6 och 9) beviljas i regel inte.

Så säger skollagen om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver ordinarie lovdagar måste du ansöka om detta i god tid före ledigheten. Ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor.

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

All frånvaro ska anmälas innan klockan 08.00 varje dag eleven är sjuk.

Anmälan kan göras på två sätt:

1. Via Dexter

Logga in dig i vår e-tjänst Dexter skola och gör frånvaroanmälan.

2. Via appen Dexter

Du som har en smartphone kan snabbt och enkelt göra frånvaroanmälan i appen Dexter. Du laddar själv ner appen från AppStore respektive Google Play.

För att logga in:

  1. Ange användarnamn och lösenord (samma som till Dexter).
  2. Välj kommun. Senast valda kommun kommer upp som förval vid nästa inloggning.
  3. Tryck på ”Logga in”

En kvittens på att anmälan har registrerats kommer via SMS eller e-post till vårdnadshavarna.

Ogiltig frånvaro för elev

Vid ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna via SMS och/eller e-post, vid varje frånvarotillfälle. Det som krävs för att detta ska fungera är att skolan har korrekta kontaktuppgifter till er vårdnadshavare i Dexter skola.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022