Ledighet och frånvaroanmälan

Här hittar du information om regler om ledighet utöver ordinarie lov för elever i grundskolan, hur du ansöker om ledighet och hur sjukfrånvaro anmäls.

Ledighet i grundskolan

Vi följer skollagen när det gäller ansökan och beviljande av ledighet. Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig.

Så säger skollagen om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

I Värnamo kommun har rektorerna enats om att synnerliga skäl är till exempel:

  • Nära anhörigs allvarliga sjukdom eller dödsfall.
  • Enstaka besök hos nära anhörig som bor så långt bort att resans längd måste överstiga tio dagar. Med enstaka avses besök som inte upprepas årligen.
  • Deltagande i träningsläger eller tävling på elitidrottsnivå, nationellt eller internationellt.
  • Ledighet under period för nationella prov (åk 3, 6 och 9) beviljas i regel inte.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver ordinarie lovdagar måste du ansöka om detta i god tid före ledigheten. Ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor.

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

All frånvaro ska anmälas innan klockan 8.00 varje dag eleven är sjuk. Du anmäler frånvaro i appen IST Home Skola.

Om appen inte fungerar ringer du kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Läs mer om appen och skillnaden mellan ansökan om ledighet och frånvaroanmälan på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Ogiltig frånvaro för elev

Vid ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna via appen IST Home Skola vid varje frånvarotillfälle. Det som krävs för att detta ska fungera är att skolan har korrekta kontaktuppgifter till er vårdnadshavare i IST Home Skola.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 september 2023