Språkval

I Värnamo kommun ska alla elever inför årskurs sex göra ett språkval, det som kallas moderna språk. Eleven kan välja mellan tyska, franska och spanska eller ett annat alternativ till ett nytt språk.

Språkval 2024 ska göras under perioden 26 janauri till 9 februari.

Avsikten är att eleven ska fortsätta med det valda språket under resten av tiden i grundskolan och därefter ska möjlighet finnas att fortsätta läsa språket i gymnasieskolan.

Högre meritvärde med betyg i språkval

När eleven söker till gymnasiet kommer elevens bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av elevens betyg). Betyget för moderna språk läggs till elevens meritvärde som då blir högre. Det här kan öka elevens chanser att komma in på den gymnasieutbildning den vill gå.

Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om eleven vill studera vidare på universitet eller högskola.

Andra alternativ till ett nytt språk

Som alternativ till ett modernt språk kan eleven välja att läsa något av nedanstående språk. De här valen ger inga extra meritpoäng i elevens slutbetyg i nian.

 • Svenska/svenska som andraspråk eller engelska
  Som alternativ till ett modernt språk kan eleven välja att läsa mer svenska/svenska som andraspråk och/eller engelska. Eleven får inget betyg för det här språkvalet.

 • Modersmål
  Elever som har ett annat modersmål än svenska kan välja det istället för ett modernt språk.

När kan språkvalet göras?

Språkvalet görs i början av vårterminen i årskurs fem. Skolan kommer att informera elever och vårdnadshavare när det är dags.

Hur gör vi språkvalet?

Språkvalet görs genom elevens inloggning på IST Administration Elev.

 1. Logga in på IST Administration Elev: https://varnamo.se.ist.com/student Länk till annan webbplats.

  Användarnamn: Elevens e-postadress (till exempel:120101aa@edu.varnamo.se).
  Lösenord: Det lösenord som ditt barn använder för att logga in på sin e-post på skolans iPads. Om ditt barn ännu inte har ett lösenord kommer barnet att få det av sin klasslärare.

 2. Klicka på menypunkten ”Val”.

 3. På sidan ”Val” listas valbara språk och ditt barn väljer det språk hen vill läsa.


På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om språkval. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 januari 2024