Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Fritidshemmen ska komplettera skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmen är öppna hela året såväl skoldagar som lov- och studiedagar. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Värnamo kommuns fritidshem är integrerade med våra grundskolor.

Skollovsplats

Skollovsplats är avsedd för barn i behov av omsorg endast på lovdagar och studiedagar. För skollovsplatser uttages tre månadsavgifter per år. Avgiften fördelas och debiteras på tolv månader/år. Avgiften beräknas på samma sätt som för fritidshem.

Du ansöker om skollovsplats via vår e-tjänst. Om du har en fritidsplats idag och ska byta till skollovsplats behöver du inte säga upp fritidsplatsen. Skollovsplatsen startar två månader efter ansökan om skollovsplats är inskickad och godkänd.

Fristående fritidshem

I Värnamo kommun finns tre fristående fritidshem som bedrivs av enskilda huvudmän. Du ansöker om plats i fristående fritidshem via Värnamo kommuns e-tjänst Hantera förskole- och fritidshemsplacering.

Fritidshem i Värnamo kommun fördelade på ort

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 18 december 2023