Mat i förskola, skola

Här hittar du information om maten i skolan, hur du ansöker om specialkost och frågor och svar om maten och matsedlar.

Matsedel

Hur hittar jag matsedeln?

När du går in i Matilda Menu kommer du till ett sökfält där du kan söka på den förskola eller skola som du vill se matsedeln för. Du kan stjärnmarkera dina favoritmatsedlar, se över kvalitetsmärkningar och få en inblick i hur klimatsmart skolans måltider är. Du kan även skriva ut matsedeln.

Du hittar matsedel via Matilda Menu på menu.matildaplatform.com. Länk till annan webbplats.

Vad betyder ”klimatpoäng”?

Vi använder oss av RISE klimatskala. Stjärnorna symboliserar hur mycket klimatpåverkan rätten har. Tre stjärnor betyder att rätten har ett lågt koldioxidvärde, medan noll stjärnor betyder att rätten har ett högt koldioxidvärde.

Läs mer om klimatskalan på RISE webbplats. Länk till annan webbplats.

Finns den nya matsedeln som en app?

Matilda Menu finns inte som en app. Det du kan göra är att lägga till en genväg på din hemskärm i telefonen eller surfplattan.

Lägg till genväg för Iphone:

 1. Gå in på menu.matildaplatform.com
 2. Tryck på symbolen med en kvadrat och en pil uppåt, finns i din menyrad
 3. Tryck på ”Lägg till på hemskärm”
 4. Tryck sedan på Lägg till

Lägg till genväg för Android:

 1. Gå in på menu.matildaplatform.com
 2. Tryck på symbolen med tre punkter i rad, symbolen finns i din menyrad
 3. Tryck på ”Lägg till på startskärm”
 4. Tryck sedan på Lägg till

Specialkost

Barn och elever som inte kan äta den ordinarie maten på grund av medicinska skäl kan erbjudas specialkost. Det kan vara till exempel livsmedelsallergier, överkänslighet mot livsmedel eller andra sjukdomar.

Det finns också möjlighet att få andra måltider som är utan fläskkött, nötkött och blodprodukter samt vegetarisk mat med ägg- och mjölkprodukter med tillval fisk och/eller kyckling. Specifika dieter och önskekost serveras däremot inte.

Veganmat ansöker du om genom att kontakta måltidsservice som du når via kontaktcenter, 0370- 37 70 00.

Mer information angående veganmat hittar du på sidan Frågor och svar om specialkost.

Ansök om specialkost

Ansökan om specialkost görs via kommunens e-tjänst. Du behöver förnya din ansökan varje läsår inför höstterminen, senast 31 augusti.

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om specialkost för ditt barn upp till att barnet blir 18 år. Det är viktigt att du lämnar rätt information i e-tjänsten så att måltidspersonalen tillagar rätt mat till barnet/eleven.

 • Om ditt barn behöver mat- och/eller måltidstidsanpassningar tar du som vårdnadshavare kontakt med specialpedagogen på förskolan eller skolsköterskan på skolan. De gör en bedömning och lämnar information till köket.

 • Om ditt barn går på en fristående förskola eller intraprenad och du vill ansöka om specialkost behöver du själv ta kontakt med förskolan.

Avanmäl specialkost

Om barnet/eleven inte har behov av specialkost eller annan mat längre ska du som vårdnadshavare avanmäla det via samma e-tjänst som ovan.

Nötförbud

Alla våra skolor och förskolor har ett generellt förbud mot nötter för att öka tryggheten, och minska risken för olyckstillbud till följd av allergiska reaktioner.

Förbudet gäller jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt och pistagenöt samt mandel och sesamfrön. Produkter där ovanstående nötter anges i innehållsdeklarationen omfattas av förbudet. Produkter märkta med ”kan innehålla spår av nötter” omfattas inte av förbudet.

Förbudet gäller alla dagar och alla tider i samtliga lokaler där barn- och utbildningsförvaltningens bedriver verksamhet. Det gäller även vid kvällsaktiviteter så som skoldisco, föräldramöten och personalsammankomster.

Riktlinje för generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Länk till annan webbplats.

Närproducerat innebär lokalt eller regionalt producerade livsmedel av svenska råvaror. Lokalt innebär en omkrets av 10 mil från Värnamo och regionalt en omkrets av 20 mil från Värnamo.

Här följer exempel på produktgrupper som är närproducerade:

 • Ekologiskt nötkött, nötkött och griskött köps från Hamra Håkansgård, Dackebygdens kött och Ulås lamm & gris.
 • Färska ägg köps från lokal producent Toftanäs AB och äggen är från frigående höns.
 • Mjölk och ost är från lokala och regionala producenter tillverkade av svensk råvara. Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.
 • Färskt mjukt bröd köps från Östras bröd i Halmstad. Brödet är producerat av svensk lokal råvara.
 • Potatis- och potatisprodukter är lokalt odlade och köps från Hembergs frukt och grönt i Halmstad. Därifrån köps även frukt och grönsaker som köps efter säsong. Produkterna är idag i största möjligaste mån producerade lokalt eller regionalt. En del råvaror är dessutom ekologiskt märkta.

Svenskt innebär livsmedel som är producerade i Sverige av svensk råvara.

Här följer exempel på produktgrupper som är av svensk råvara:

 • Nötkött, fläskkött, lamm, chark, höna, kalkon och kyckling är av svensk råvara.
 • När hel och halvfabrikat används består även dessa av svensk råvara.

Ekologiskt avser flera miljömärkningar som till exempel EU-ekologiskt, KRAV, MSC och ASC.

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Antibiotika får bara användas när djuren är sjuka. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer.

Här följer exempel på produktgrupper som är av ekologisk råvara:

 • Både färsk och fryst fisk är miljömärkta med MSC. Odlad färsk och fryst lax är miljömärkta med ASC.
 • Mjöl och gryn är KRAV märkta och till största delen av svensk råvara likaså pastaprodukterna.
 • Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.

Under 2018 beslutade vi om en prioriteringsordning för upphandling av livsmedel i Värnamo kommun. Kommunens verksamheter ska köpa livsmedel som i första hand ska vara närproducerade, svenska och ekologiska. Tillsammans utgör de vad kommunen kallar för hållbara livsmedel.

Vi arbetar utifrån tanken om att måltiderna som serveras ska produceras på ett hållbart sätt. Detta innebär att måltiderna ska var lagade på hållbara livsmedel, främja ett gott klimat och goda matvanor. Ett sätt att göra detta är att öka andelen vegetariska rätter för de som önskar detta. Därför serveras det idag vegetariska alternativ som möjligt i skolan.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Matsvinnet är ett globalt problem som påverkar både miljö (energi, vatten och mark) och samhällsekonomi, helt i onödan. Den dyraste måltiden är den som inte äts upp.

Regeringen har antagit FN:s mål om att halvera matsvinnet till år 2030. Under 2019 planerar Livsmedelsverket att kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter på nationell nivå och ge kommuner möjlighet att jämföra sig med andra.

Vad gör Värnamo kommun?

2016 började Måltidsservice mäta hur mycket mat som slängs i våra skol- och omsorgsrestauranger. Det vi har mätt är den mat som slängts från matgästernas tallrikar samt maten i serveringarna som måste slängas på grund av gällande hygienkrav. Måltidsservice har minskat sitt matsvinn från 15% till 10% under dessa fyra år.

Servicenämnden har satt ett mål att matsvinnet ska minska till 9,8% år till 2022. För att nå dit har måltidsservice tagit fram en rad åtgärder som till exempel att inköpen planeras mer nogsamt och att råvaror som köps in också används. Interna system används för att följa upp statistik över beställda samt avbeställda portioner, detta för att kunna förfina planeringen av tillagade måltider.

Personalen lagar mer mat efter hand vilket innebär att man sprider ut matlagningen över tid. Använder mindre serveringskärl under slutet av serveringen vilket innebär att personalen fyller på oftare istället för att ställa fram allt på en gång. Matsvinnet påverkas också av måltidsmiljön; en lugn och trivsam miljö i restaurangen gör att matgästen sitter kvar och äter upp maten. Matsvinn är inte en isolerad fråga som bara gäller för måltidsservice och tillsammans med övriga förvaltningar ska arbetet med att minska matsvinnet hanteras gemensamt. Personalen i köken väger och mäter matsvinnet varje dag sedan 2018.

Läs om matsvinn på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs om matsvinn på jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Mat- och måltidspolicyn ligger till grund för alla måltider som vi serverar i våra förskolor och skolor. Den är styrande för de som tillagar måltider. Måltiderna som serveras i våra verksamheter ska därför:

 • spegla synen på matens betydelse för människors välbefinnande och lägga en grund för god hälsa
 • smaka gott och bygga på kända mattraditioner med utrymme för att våga pröva nytt
 • stimulera sociala relationer och erbjuda positiva matupplevelser
 • tillagas och levereras enligt principerna för varmhållen mat
 • presenteras och serveras på ett trevligt sätt i trivsam miljö
 • bygga på säker hantering av livsmedel enligt myndigheters krav och med fungerande egenkontroll enligt kommunens riktlinjer
 • bestå av råvaror producerade efter miljömässiga och etiska principer med fokus på långsiktighet, ett hållbart samhälle och människovärde
 • vara naturliga moment i lärandet inom skolans olika stadier och inom omsorgen av äldre och funktionshindrade

Läs hela Mat- och måltidspolicyn Länk till annan webbplats.

Skolmjölk

Vi tycker mjölken är en viktig näringskälla för barn och elever och vill därför kunna servera det i skolan. Värnamo kommun får stöd från EU för att vi serverar mjölk i skola och förskola och det är Europeiska garantifonden för jordbruket som erbjuder skolmjölksstödet.

Bild med EU-flagga och texten "Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket".

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 12 juni 2024