Värnamo kommuns logotyp

Frågor och svar om specialkost

Nedan har vi sammanställt vanliga frågor och svar.

Hur ansöker man om specialkost?

Ansökan görs via kommunens e-tjänst Ansökan om specialkost i Värnamo kommun. Länk till annan webbplats.

Gäller det ansökan om Veganmat? Då använder du inte e-tjänsten utan ta då istället kontakt med måltidsservice som du når via Kontaktcenter.

Behöver ditt barn behöver mat- och/eller måltidstidsanpassningar? Då använder du inte e-tjänsten utan kontaktar istället specialpedagogen på förskolan eller skolsköterskan på skolan. De gör en bedömning och lämnar information till köket.

Hur ofta ska jag förnya ansökan?

Ansökan om specialkost och andra måltider som erbjuds ska förnyas varje läsår på hösten senast 31 augusti, vid byte av förskola och skola och vid förändrade behov av vårdnadshavare. Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp regelbundet.

Vilka verksamheter omfattas av e-tjänsten?

Alla kommunala förskolor och skolor omfattas av e-tjänsten. Om barnet går på en fristående förskola eller intraprenad får vårdnadshavare själv ta kontakt med förskolan.

Vilka kan ansöka om specialkost?

Du som vårdnadshavare ansöker om specialkost för ditt barn upp till att barnet blir 18 år. Du behöver ha BankID för signering av ansökan.

Det är viktigt att du lämnar rätt information i e-tjänsten så att måltidspersonalen tillagar rätt mat till barnet/eleven.

Om jag saknar BankID?

Om du inte har BankID, lämnar du ansökan med eventuella läkarintyg till köket på förskolan eller skolan där barnet går. Om ett kök inte finns på förskolan lämnar du ansökan till personalen på förskolan istället, som lämnar ansökan till köket. Samma rutin gäller för avanmälan.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan ska du kontakta kontaktcenter, 0370- 37 70 00

Vilka barn har rätt till specialkost?

Barn/elever som inte kan äta den ordinarie maten på grund av medicinska skäl kan erbjudas specialkost. Det kan vara till exempel livsmedelsallergier, glutenintolerans, annan överkänslighet mot livsmedel eller andra sjukdomar.

Om barnet/eleven har behov av mat- och/eller måltidsanpassningar tar du som vårdnadshavare kontakt med specialpedagogen på förskolan eller skolsköterskan på skolan. De utgår ifrån en fast veckomatsedel som barnet/eleven äter varje vecka. De gör en bedömning utifrån behovet och lämnar information till köket.

Kan jag ansöka om annan mat utöver medicinska behov?

Det finns möjlighet att få dessa måltider från köket:

  • Mat utan fläskkött
  • Mat utan nötkött
  • Mat utan blodprodukter
  • Vegetarisk mat med ägg- och mjölkprodukter med tillval av fisk och/eller kyckling

Övriga måltider som kan serveras är veganmat. Du som vårdnadshavare kontaktar måltidsservice för att diskutera behovet för ditt barn. Du når dem via kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Då veganmat inte alltid uppnår skollagens krav på näringsriktighet, är det vårdnadshavarens ansvar att maten kompletteras hemma till exempel med kosttillskott. Vårdnadshavaren ska skriva på ett intyg för att säkerställa detta.

Specifika dieter och önskekost serveras inte på förskola och skola.

När får barnet specialkosten?

Efter att köket har godkänt specialkosten serveras den inom några arbetsdagar. Vårdnadshavare kan följa ärendet via mina sidor på kommunens webbplats.

Vad serveras till barnet som har fått specialkost?

Vid planering av specialkost ersätts de uteslutna livsmedlen med livsmedel som motsvarar ungefär samma näringsinnehåll. Köket utgår från huvudalternativet på ordinarie matsedel, om inget annat är bestämt.

Vid planering av andra måltider utöver mediciniska behov utgår köket från huvudalternativet på ordinarie matsedel. Livsmedlet ersätts med ett annat köttslag eller erbjuder vegetariskt, som serveras i många skolor till alla elever.

Till måltiderna serveras det alltid en salladsbuffé, knäckebröd, smörgåsmargarin, vatten eller mjölk.

Om barnet behöver läkemedel vid en allvarlig allergisk reaktion?

I grundskolan och på gymnasiet ska en handlingsplan skrivas med skolsköterskan för eleven. Vårdnadshavare kryssar i ansökan av medicinska skäl som skickas till skolsköterska. Skolsköterska tar sedan kontakt med vårdnadshavaren.

I förskolan ska en handlingsplan skrivas med specialpedagogen tillsammans med vårdnadshavare.

Måltidsverksamheten ansvarar endast för maten.

Behöver jag skicka med intyg från hälso- och sjukvården?

Det är bra om du kan styrka det medicinska med ett intyg eller journalutdrag från hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att köket får all viktig information kring barnets specialkost. Du kan bifoga det i e-tjänsten.

Det krävs inget intyg för andra måltider som erbjuds, exempelvis mat utan fläskkött.

Hur avanmäler jag specialkosten?

Du avanmäler specialkost via e-tjänsten Ansökan om specialkost i Värnamo kommun. Du behöver ha BankID för signering av avanmälan.

Tänk på att alla uppgifter i ansökan avregistreras och barnet kommer inte få specialkost eller annan mat längre från köket. Om behov fortfarande finns av specialkost får du ansöka på nytt i vår e-tjänst.

Nötförbud - vad innebär det?

I alla förskolor och skolor i Värnamo kommun är det ett generellt förbud mot nötter. Produkter som omfattas av förbudet och anges i innehållsdeklarationen är jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt och pistagenöt samt mandel och sesamfrön. Produkter märkta med ”kan innehålla spår av nötter” omfattas inte av förbudet.

Det innebär att måltiderna som serveras i förskola och skola är fria från nötter men ”kan innehålla spår av nötter”.

Förbudet gäller alla dagar och alla tider i samtliga lokaler där barn- och utbildningsförvaltningens bedriver verksamhet. Det gäller även vid kvällsaktiviteter så som skoldisco, föräldramöten och personalsammankomster.

Läs mer i Riktlinje för generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Länk till annan webbplats.

Jag vill veta mera om allergier och överkänslighet?

Mer information om allergier och överkänslighet kan du läsa på Livsmedelsverkets Länk till annan webbplats. och Vårdguidens Länk till annan webbplats. webbplatser.