Horda skolas fritidshem

Horda skolas fritidshem är ett fritids med barn från F-klass upp till årskurs 6. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet.

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden.

Om fritidshemmet

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för fritidshemmet genom att betona det lärande som fritidshemmet möjliggör. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevens intresse, vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat.

Ett av verksamhetens mål är även att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen.

Dagsrutiner

Våra öppettider är måndag till fredag kl. 06.00-17.30.

  • skapande aktiviteter
  • film
  • gympa
  • uteaktiviteter

Givetvis prioriteras den fria leken!

Samverkan

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss på Horda fritidshem, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi hoppas på en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Kontakt Horda skolas fritidshem

070-185 75 23

Rektor

Katarina Andersson

katarina.andersson@edu.varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 augusti 2023