Enehagens skolas fritidshem

På Enehagens skola finns sex fritidshem; Boken F-1, Boken 2-3, Linden F-1, Linden 2-3 och fritidsklubben Åhus. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet.

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden.

Om fritidshemmet

Vi erbjuder eleverna på fritidshemmet varierade aktiviteter både inne och ute under veckans olika dagar. Vi har tillgång till slöjdsal och gymnastiksal, fritidsrum/förskoleklassrum, klassrum samt något grupprum. Ute använder vi skolgården och närmiljön.

Dagsrutiner

 • Kl. 6.00 öppnar alla fritidshem på skolan tillsammans på Åhus.
 • Kl. 6.30 öppnar Linden f-1 för fritidselever i F-klass och årskurs 1.
 • Kl. 7.10 serveras frukost i matsalen.
 • Kl. 8.00-13.15/14.15 skoltid.
 • Kl. 14.00-15.15 serveras mellanmål i matsalen.
 • Kl. 16.45 går man ihop på Åhus och stänger klockan 18.30.

Målstyrd verksamhet

 • Vår verksamhet är målstyrd, vilket innebär att vi har ett syfte och centralt innehåll att förhålla oss till i Läroplanen
 • Prioriterat mål 23-24: Tillgänglig undervisning

Kontakt Enehagens skolas fritidshem

Bokens fritidshem F-1

0370-37 73 07

070-183 71 98

Bokens fritidshem 2-3

070-183 71 94

Lindens fritidshem F-1

0370-37 77 03

070-183 71 96

072-143 18 20

Åhus

070- 183 71 97

Rektor

Anna Lindsten

anna.lindsten@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Åsa Eklund

asa.eklund@edu.varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 februari 2024