Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Anpassad grundskola är uppdelad i två olika verksamheter, anpassad grundskolaoch träningsskola.

Grundskola och träningsskola

I anpassad grundskola läser eleverna som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen har samma ämnen som grundskolans elever, förutom moderna språk. Timplanen för anpassad grundskola ser annorlunda ut än i grundskolan och har till exempel ett större fokus på praktiska ämnen.

I träningsskolan läser elever med medelsvår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen är uppdelad i fem ämnesområden, motorik, kommunikation, vardagskunskap, estetisk verksamhet och verklighetsuppfattning. Träningsskolan har egen timplan.

Gemensamt för båda inriktningarna är att undervisningen i hög grad anpassas efter varje elev och arbetssätten varierar. Anpassad grundskola och träningsskolan har en egen kursplan där centrala innehållet påminner om grundskolans kursplaner men där kunskapskraven är anpassade efter elevernas förutsättningar.

Anpassad grundskola i Värnamo kommun

Elever som är mottagna i anpassad grundskola i Värnamo kommun kan vara integrerade vid en grundskola eller få sin skolgång i anpassad grundskoleklass antingen på Mossleskolan eller på Gröndalsskolan. På Mossleskolan finns en grundskoleklass och en träningsklass för elever som går i årskurs 1-5 och på Gröndalsskolan finns en anpassad grundskoleklass och en träningsklass för elever som går i årskurs 6-9. På Gröndalsskolan finns även möjlighet till fritidsplats enligt LSS för barn med funktionshinder från året de fyller 12 år.

Anpassad grundskolans verksamhet i Värnamo kommun bygger på öppenhet och förtroende där vi sätter människan i centrum. Anpassad grundskola är en naturlig del av grundskolans verksamhet. Vi samarbetar så mycket som det är möjligt för att det ska finnas en gemenskap och förståelse för varandras förutsättningar. Vi arbetar mycket med IT och programvaror som är anpassade för elever med funktionshinder.

Kontakt anpassad grundskola

Rektor

Karin Hedström

karin.hedstrom@edu.varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 januari 2024